Published On 26/01/2018

BORBA PROTIV OPIJANJA – POVEĆANJE SVESTI DAJE REZULTATE 

PERNOD RICARD OBNAVLJA PARTNERSTVO SA ERASMUS-OM – PROGRAM POZNAT PO SVOJOJ EFIKASNOSTI MEĐU MLADIM STUDENTIMA

Od 367,000 studenata koji su uključeni u ovaj program, 88,8% je izjavilo da je program koristan. 61% učesnika je izjavilo da su promenili način konzumiranja pića tokom “odgovornih žurki”

Pernod Ricard je obnovio partnerstvo sa ESN-om (Erasmus Student Network) osmu godinu za redom. Ugovor koji je potpisan 24. Januara u Briselu, ima za cilj implementaciju programa za povećanje svesti o štetnosti prekomernog konzumiranja alkohola. Nezavisno eksterno istraživanje programa prevencije Responsible Party ukazalo je na efektivnost ove inicijative i pozitivne promene kada je reč o konzumiranju alkoholnih pića kod mladih studenata. Zaista, 61% anketiranih studenata je potvrdilo da su promenili svoje navike u konzumiranju alkohola. Rezultati ovog partnerstva su u skladu sa brojnim podacima koji ukazuju na manju učestalost opijanja na evropskom nivou.

Uspešno sprovedena već u 32 zemlje, ova inicijativa je omogućila da se organizuje više od 580 “odgovornih žurki” tokom kojih studenti članovi ESN-a pružaju kolegama konkretne savete o odgovornoj konzumaciji i nude im vodu i druge alatke za prevenciju prekomerne konzumacije alkohola. Već 367,000 evropskih studenata je povećalo svest o ovoj temi, da bi se postiglo da kada konzumiraju alkohol, to čine umereno i odgovorno. 

Drugi put ove godine Pernod Ricard je naručio nezavisno istraživanje navika studenata po pitanju konzumacije alkoholnih pića. Najnovije istraživanje je sproveo istražitelj sa katoličkog univerziteta u Levenu, uključujući i nezavisnu naučnu procenu programa Responsible Party. Izuzetno korisni zaključci studije sugerišu pozitivne promene u praksi konzumiranja kod studenata. Nakon prikupljanja svedočenja više od 30,000 studenata, dve trećine (67.5%) ne spada u kategoriju “onih koji se opijaju,” a koja se odnosi na korisnike sa prekomernim unosom alkohola u veoma kratkom vremenskom razdoblju. 

Ova sveobuhvatno istraživanje takođe omogućava da navike u konzumaciji kod studenata budu stavljene u kontekst rezultata evaluacije programa prevencije Responsible Party. 88.8% anketiranih studenata je izjavilo da je program koristan, a svaki drugi veruje da ovaj program pomaže u povećanju svesti. 

Alexandre Ricard, Predsednik i generalni direktor Pernod Ricard-a, i Christian Porta, predsednik i generalni direktor Pernod Ricard-a EMEA/LATAM (Europe Middle East Africa/Latin America), bili su prisutni u Briselu prošle srede, 24. januara kako bi obnovili partnerstvo sa ESN-om pre učešća u debati koju je održao Euractiv sa predstavnicima Evropske komisije i predsednikom ESN-a, João Pinto-om. Debata pod nazivom "Pametna prevencija daje rezultate – ohrabrivanje evropskih studenata da prihvate odgovoran način života", omogućila je analizu rezultata istraživanja programa Responsible Party-ja, kao i živu diskusiju na temu efikasnih zakona i strategije prevencije prekomerne konzumacije alkohola kod mladih. 

Kao što je objasnio Alexandre Ricard, “partnerstvo koje smo obnovili sa ESN-om vezano za program Responsible Party je za mene od suštinske važnosti. Prvo, jer potpada pod okvir nepopustljive politike Pernod Ricard-a koja potencira umerenu i time odgovornu konzumaciju, i drugo, jer su studenti u velikoj meri izloženi rizicima neadekvatne konzumacije alkoholnih pića. Brojni znakovi koji ukazuju na smanjeno opijanje na evropskom nivou jesu rezultati efikasnih akcija, kao što je naša, koje objedinjuju posvećene igrače u industriji alkoholnih pića, udruženja, kao i nevladine organizacije u korisnim projektima prevencije.”

Prema najnovijim podacima ESPAD-a, Evropske školske ankete o alkoholu i drugim opijatima (European School Survey on Alcohol and other Drugs), koja svake četiri godine sprovodi panevropsku analizu konzumiranja različitih opijata kod mladih do 16 godina starosti (96,046 učenika anketirano u 35 zemalja), konzumacija alkohola kod učenika je bila manja nego 2011. godine u mnogim zemljama. Što se tiče Francuske, opijanje je očigledno opalo za 30% od 2011. godine. 

Kompletna procena gorepomenute studije je dostupna OVDE

Share this