Zrównoważony Rozwój i Odpowiedzialność

Wybór języka

Zrównoważony Rozwój i Odpowiedzialność (Sustainability and Responsibility - S&R) jest nieodłącznym elementem działalności naszej firmy. Przykładamy wielką wagę do jakości oferowanych produktów, jak również działamy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

 

Globalna strategia

Aktywnie uczestniczymy w realizacji globalnej strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności Grupy Pernod Ricard. Odpowiadamy też na lokalne potrzeby, zachęcając do działania pracowników oraz interesariuszy. Przyjęliśmy plan działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności. Wyznaczamy sobie ambitne, konkretne zobowiązania do realizacji do 2030 roku, zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ,  dotyczące czterech najważniejszych obszarów: troski o miejsce pochodzenia, doceniania ludzi, wytwarzania w obiegu zamkniętym i odpowiedzialnej gościnności. Zostały one wyznaczone w odpowiedzi na problemy, przed którymi stoi Grupa i cały świat, takimi jak zmiana klimatu, prawa człowieka czy gospodarowanie odpadami.

Good Times from a Good Place (broszura)
Przejdź do strony globalnej

Wybrane inicjatywy

Jako Wyborowa Pernod Ricard aktywnie uczestniczymy w realizacji globalnej strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialności Grupy Pernod Ricard. Odpowiadamy na lokalne potrzeby, zachęcając do działania pracowników oraz interesariuszy.

Dowiedz się więcej

S&R oczami naszych pracowników

Etyka w marketingu

Promowanie produktów alkoholowych wiąże się z dużą odpowiedzialnością. W związku z tym, wszystkie swoje działania opieramy o wewnętrzne oraz branżowe kodeksy etycznych przekazów komunikacji marketingowej dla branży spirytusowej w Polsce, takich jak Kodeks Przekazów Marketingowych Pernod Ricard czy Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Partnerzy

Należymy do wielu organizacji takich jak: Spirits Europe, Stowarzyszenie Polska Wódka czy Związek Pracodawców Polski Przemysłu Spirytusowego. 

partnerzy logo