Nurturing Terroir

Zrównoważony Rozwój i Odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest nieodłącznym elementem działalności naszej firmy. Przykładamy wielką wagę do jakości oferowanych produktów, jak również działamy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi obejmującymi promocję odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz inne obszary zrównoważonego rozwoju.

Globalna strategia

Aktywnie uczestniczymy w realizacji globalnej strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności Grupy Pernod Ricard. Odpowiadamy też na lokalne potrzeby, zachęcając do działania pracowników oraz interesariuszy. Przyjęliśmy plan działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności. Wyznaczamy sobie ambitne, konkretne zobowiązania do realizacji do 2030 roku, zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ,  dotyczące czterech najważniejszych obszarów: troski o miejsce pochodzenia, doceniania ludzi, wytwarzania w obiegu zamkniętym i odpowiedzialnej gościnności. Zostały one wyznaczone w odpowiedzi na problemy, przed którymi stoi Grupa i cały świat, takimi jak zmiana klimatu, prawa człowieka czy gospodarowanie odpadami.

Good Times from a Good Place (broszura)
Przejdź do strony globalnej