Ważne dokumenty Spółki

Dane Spółki WYBOROWA S.A.

Siedziba: ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000034442
NIP: 7770003038
Regon: 631000141
Kontakt: tel.: +48 22 222 38 00, e-mail: recepcja@pernod-ricard.com