Vastuullisuus

Pernod Ricardin vastuullisuussitoumukset saivat alkunsa jo 1960-luvulla ympäristönsuojelun ja 1970-luvulla alkoholihaittojen tutkimuksen aloilla

 

2010-luvulla tärkeä työmme jatkuu Pernod Ricard konsernin vastuullisuusstrategialla, jonka johtoajatus on ”Good Times From a Good Place”. Strategia koostuu neljästä osa-alueesta, jotka kattavat koko yrityksen arvoketjun ja jotka on myös yhdistetty YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitteisiin.

This is our Manifesto.

Good Times from a Good Place

We are Créateurs de Convivialité. True to our founding spirit, we’ve been bringing people together, inviting them to share authentic experiences and making new friends every day through our world-class portfolio of premium wines and spirits.

We are passionate hosts - a family of exceptional people who are committing to fighting alcohol misuse and creating a better way to live and work together to bring good times today and for generations to come.  

We are respectful guests who care for and strive to protect and nurture the terroirs and environments we live in. We partner with local farmers and respect local communities to benefit our planet, our consumers and our business.
We bring good times from a good place, to create a more convivial world, a world without excess.

Nuturing Terroir – Hoidamme maata Tuotteemme tulevat luonnosta ja saavat luonteensa maaperästä, jossa niiden raaka-aineet ovat kasvaneet. Tämän vuoksi meille on tärkeää huolehtia maaperästä ja sen monimuotoisuudesta ja näin varmistaa laadukkaat raaka-aineet tänään ja tulevaisuudessa.

Valuing People – Annamme arvon ihmisille Työntekijöidemme hyvinvointi on avain koko yrityksen menestykselle. Convivialité, yhteisöllisyys tarkoittaa meille kaikkien ihmisten kunnioittamista ja heistä huolehtimista. Edistämme monimuotoisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä jaamme tietoa ja osaamistamme läpi toimitusketjun.
 
Circular Making – Edistämme kiertotaloutta Maapallon luonnonvarat ovat rajalliset ja tämän vuoksi ympäristöhaittojen ja jätteen minimoiminen sekä kiertotalouden edistäminen ja ovat tärkeä osa tuotteidemme ja palveluidemme tuotantoketjua.
 
Responsible Hosting – Olemme vastuullisia isäntiä Tuotteemme saattavat ihmisiä yhteen ja niillä on rooli yhteiskunnassamme. Toimimme vastuullisina isäntinä ja edistämme vastuullista alkoholinkäyttöä.

Tekojamme

Pidämme huolta maaperästä
 

Nurturing Terroir

Tuotteemme tulevat luonnosta ja saavat luonteensa maaperästä, jossa niiden raaka-aineet ovat kasvaneet. Tämän vuoksi meille on tärkeää huolehtia maaperästä ja luonnon monimuotoisuudesta ja näin varmistaa laadukkaat raaka-aineet tänään ja tulevaisuudessa.

G.H. Mumm ja Perriér-Jouët samppanjatalon omistamat 283 hehtaarin viiniviljelmät on palkittu High Environment Value (HEV) sertifikaatilla osoituksena siitä että viinien viljelykäytännöissä kiinnitetään erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja ympäristöstä huolehtimiseen.

Uudessa-Seelannisssa sijaitseva Brancott Estate viinitila on tekee yhteistyötä Malborough Falconin järjestön kanssa suojellakseen viiniviljelmien ekosysteemille tärkeää uhanalaista Karearea lintua.

Kahlúan kestävän kehityksen ohjelmassa pyritään vaikuttamaan positiivisesti sekä ympäristöön että paikalliseen kahvinviljelijöiden yhteisöön Meksikossa. Tavoitteena on hankkia kaikki Kahlúan valmistuksessa käytettävä kahvi kestävästi vuoteen 2022 mennessä.

 Annamme arvon ihmisille
 

Valuing People

Lopulta kyse ei ole tuotteistamme, vaan ihmisistä, jotka tekevät meidän kanssamme töitä ja ihmisistä, jotka nauttivat tuotteitamme. Convivialité, yhteisöllisyys tarkoittaa meille kaikkien ihmisten kunnioittamista ja heistä huolehtimista. Omalle henkilöstöllemme haluamme tarjota parhaan mahdollisen työympäristön ja kuluttajalle laadukkaita ja turvallisia tuotteita. Takaamme henkilöstölle tasapuolisen kohtelun ja työhyvinvoinnin sekä edistämme monimuotoisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Olemme toteuttaneet työhyvinvoinnin edistämiseksi kokonaisvaltaisia projekteja niin  tehtaallamme (2012) kuin pääkonttorissamme (2015). Lue lisää palkitusta Kompassi-projektista!

Mittaamme tyytyväisyyttä ja järjestämme säännöllistä koulutusta koko henkilöstölle

Noudatamme sertifioitua työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää OHSAS 18001:2007

Tarjoamme päättötyömahdollisuuksia useille oppilaitoksille

Olemme lanseeranneet Ravintolakoulu Perhon 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi stipendin, joka jaetaan vuosittain ansioituneelle perholaiselle, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta juomakulttuuria kohtaa ja haluaa kehittyä juoma-alan ammattilaisena.

Vuosittaista Vastuullisuuden Päivää - Responsib'all Day olemme viettäneet mm. auttaen Turun sotaveteraaneja ja heidän leskiään kevätpuuhissa sekä siistien Aurajoen rantoja roskista yhteistyössä  Pidä Saaristo Siistinä – järjestön Siisti Biitsi –projektin kanssa.

Edistämme kiertotaloutta
 

Circular Making

Kestävä kehitys on tärkeä arvo Pernod Ricard Finlandille. Turussa Artukaisten tehtaalla valmistetaan monia suomalaisille rakkaita alkoholeja, kuten Valkiaa ja Swingiä. Juomia tuotetaan nyt entistä ekologisemmin, sillä tehtaamme on myös täysin hiilineutraali.  Hiilineutraaliuden mahdollistaa Turku Energian uusi Artukaisten höyrylaitos, joka toimii puuhakkeella. Pernod Ricard Finlandin tehdas on jo entuudestaan käyttänyt sataprosenttisesti uusiutuvaa kotimaista tuulisähköä, ja nyt sen rinnalle on saatu puulla tuotettu höyryvoima. 

Jotta pakkausten ympäristövaikutus olisi mahdollisimman pieni olemme siirtyneet lähes kokonaan kierrätysmuovipulloihin eli KMP-pulloihin. Tällä hetkellä yli 70 % Turun tehtaalla valmistetuista tuotteista on pakattu KMP-pulloihin. Tämä tarkoittaa, että kaikkien pakkausmateriaaliemme aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet noin 25 prosenttia. KMP-hankkeen myötä oman tuotantomme aiheuttama jätemäärä on pienentynyt kokonaisuudessaan lähes 35 prosenttia. Kaatopaikkajätettä ei tehtaallamme synny lainkaan, tehokkaat jätevirrat ovat mahdollistaneet jätteiden 100 % hyödyntämisen kierrättämällä tai polttamalla energiaksi. 
Vuoden 2010 jälkeen energiankulutuksemme on vähentynyt 27 prosenttia ja vedenkulutuksemme peräti 50 prosenttia.

Ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu (ISO 14001:2015) 
Olemme sitoutuneet vähentämään energian- ja vedenkulutustamme.
Olemme liittyneet energiatehokkuussopimukseen.
Vietämme vuosittain Energiansäästöviikkoa.
Konsernissamme on käynnistetty Pohjoismaisen Ympäristöviikon perinne keväällä 2015.
Tuemme lahjoituksella Pidä Saaristo Siistinä -järjestön toimintaa.

Olemme vastuullisia isäntiä
 

Responsible Hosting

Tuotteemme saattavat ihmisiä yhteen ja niillä on rooli yhteiskunnassamme. Me haluamme toimia vastuullisina isäntinä, edistää vastuullista alkoholinkäyttöä ja laadukkaampaa juomakulttuuria. Meille laadukas juomakulttuuri pitää sisällään alkoholin kohtuukäytön ja korkeatasoiset tuotteet.

Puhutaan Alkoholista

Olemme osallistuneet merkittävällä panoksella SAJK:n julkaisemaan Puhutaan alkoholista -materiaalin tuottamiseen opettajille ja muille nuorten kanssa työskenteleville. Puhutaan alkoholista -ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten alkoholinkäyttöä ja siirtää alkoholinkäytön aloittamisikää myöhemmäksi. Olemme jo useamman vuoden ajan tehneet yhteistyötä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n eli LiikU ry:n kanssa. Tuotamme LiikU:lle materiaalia, jota he käyttävät koulujen vanhempainilloissa sekä tavatessaan oppilaitosten terveydenhoitajia ja oppilaita. Uusimpana kohderyhmänämme ovat vuodesta 2016 mukaan otetut urheiluvalmentajat. Käymme itse kouluttamassa LiikU ry:n leiriohjaajia ja valmennamme heitä keskustelemaan nuorten kanssa heitä askarruttavista alkoholinkäyttöön liittyvistä kysymyksistä.  

Responsible Party

Teemme yhteystyötä ESN (Erasmus Student Network) kanssa välittäen opiskelijoille tietoa vastuullisesta alkoholikäytöstä konsernimme Responsible Party –konseptin avulla.

Vastuullinen markkinointi

Markkinoinnissamme noudatamme tarkoin määriteltyjä eettisiä sääntöjä. Toimintaamme ohjaavat konsernimme selkeät sisäiset ohjeet Pernod Ricard Code for Commercial Communications ja muun muassa alaa laajemmin sitova Responsible Marketing Pact. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme kirjallista sitoutumista esimerkiksi näihin sitoumuksiin:

Mainostamme tuotteitamme vain kanavissa, joiden käyttäjistä vähintään 70 prosentin voidaan todentaa olevan täysikäisiä
Kaikkien sivustoillemme saapuvien on ilmoitettava syntymäaikansa ennen palveluun pääsyä
Markkinointiviestintämme sisältää vastuullisuuslausekkeen ja ohjauksen kohtuullisen alkoholinkäytön tietolähteeseen
Emme käytä markkinoinnissamme nuoria malleja, nuorisoon vetoavaa kuvastoa tms.

Pernod Ricard haluaa näyttää sosiaalisesti vastuullisen alkoholinkäytön esimerkkiä. Työskentelemme proaktiivisesti tämän yhteisen päämäärän saavuttamiseksi rohkaisemalla kuluttajia nauttimaan tuotteitamme kohtuudella ja vastuullisesti. Yrityksenä olemme myös vastuussa siitä, miten toimintamme vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan. Pyrimme toimimaan niin, että ansaitsemme kaikkien sidosryhmiemme luottamuksen ja arvostuksen.

 

Tutustu tarkemmin Pernod Ricard Groupin vastuullisuusperiaatteisiin

 

Good times from a good place

 

Lue lisää

 

Vastuullisuuden päivä - Responsib'ALL Day

 

Kaikki 90 suomalaista työntekijäämme ovat vastuullisemman alkoholinkäytön lähettiläitä.

Koko Pernod Ricard Groupin lähes 19-tuhantinen henkilöstö on koulutettu vastuullisuusasioiden perusosaajiksi. Vietämme vuosittain koko porukalla Vastuullisuuden päivää - Responsib'ALL Day, jolloin pidämme taukoa tavanomaisista työtehtävistämme ja keskitymme erilaisiin vastuullisuusprojekteihin.

Esimerkiksi vuonna 2017 autoimme Suomi 100 -hengessä Turun sotaveteraaneja ja heidän leskiään kevätpuuhissa. Vuoden 2018 Vastuullisuuden päivänä 7.6. putsasimme Aurajoen rantoja roskista Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -projektin merkeissä.

Oheinen kuva on kesältä 2018.