Käyttöehdot

Käyttöehdot

Pernod Ricard Finland Oy, Fabianinkatu 8, 00130 Helsinki. Nämä käyttöehdot sisältävät tietosuojaperiaatteet ja muut mahdolliset tällä sivustolla tai sinulle lähetettävässä viestissä olevat ohjeet, määräykset tai vastuuvapauslausekkeet.

Sivustolle tulevan henkilön katsotaan hyväksyvän seuraavat käyttöehdot. Jos et hyväksy käyttöehtoja, älä käytä tätä sivustoa. Pernod Ricard Finland varaa oikeuden täysin oman harkintansa mukaisesti muuttaa tai korjata näitä käyttöehtoja tai poistaa niistä tai lisätä niihin osia. Suosittelemme lukemaan nämä käyttöehdot aika ajoin mahdollisten käyttäjiä sitovien muutosten varalta.

Alkoholijuomia koskevaa tietoa sisältävillä Pernod Ricard Finlandin verkkosivuilla käyvän henkilön on oltava täysi-ikäinen. Alaikäiset eivät saa käydä kyseisillä sivuilla.

Mikäli ei toisin mainita, kaiken tällä sivustolla olevan aineiston tarkoituksena on vain antaa tietoa Pernod Ricard Finland Oy:stä ja/tai sen tuotteista ja palveluista. Internetin globaalista luonteesta johtuen sitoudut täten noudattamaan kaikkia paikallisia määräyksiä tällä sivustolla käydessäsi. Sivustolla oleva aineisto tarjotaan sellaisenaan ilman minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita. Sivustolla oleva aineisto saattaa sisältää teknisiä tai typografisia epätarkkuuksia. Pernod Ricard Finland ei takaa, ettei sivuston toimintoihin tule keskeytyksiä tai vikoja, että sivuston sisältö on virheetöntä, tarkkaa tai luotettavaa tai ettei sivusto tai sen käytön mahdollistama palvelin sisällä viruksia tai muuta haitallista sisältöä. Pernod Ricard Finland Oy tai sen tytäryhtiöt, emoyhtiöt tai muut vastaavat yhtiöt eivät ole missään tapauksessa vastuussa minkäänlaisista vahingoista (esimerkiksi välittömistä, välillisistä, satunnaisista tai seurannaisvahingoista), haitoista tai vammoista, jotka liittyvät tämän sivuston aineistoon tai sen käyttöön taikka johtuvat tai ovat seurausta tämän sivuston aineistosta tai sen käytöstä, taikka jotka aiheutuvat sivuston toimimattomuudesta, viasta, laiminlyönnistä, häiriöstä, tiedonsiirron viivästymisestä, tietokoneviruksesta tai linjaviasta.

Kaikki tämän sivuston kautta tai muulla tavalla Pernod Ricard Finland Oy:lle toimitetut kommentit, ehdotukset, ideat, luonnokset, grafiikka tai muu tieto, mukaan lukien tuote- tai mainosideat (joita kaikkia kutsutaan jäljempänä ilmauksella "toimitettu aineisto") ovat pysyvästi Pernod Ricard Finland Oy:n omaisuutta, eikä Pernod Ricard Finland Oy:n tarvitse käsitellä toimitettua aineistoa luottamuksellisena, se ei ole millään tavalla vastuussa aineiston käytöstä tai luovuttamisesta eikä sen tarvitse antaa korvausta toimitetusta aineistosta tai mainita keneltä aineisto on saatu. Pernod Ricard Finland Oy omistaa yksin kaikki nykyiset ja tulevat oikeudet toimitettuun aineistoon kaikkialla, mukaan lukien oikeudet käyttää, kopioida, muuttaa, muokata, julkaista, välittää, jakaa, suorittaa ja esittää toimitettua aineistoa sekä luoda niiden perusteella uutta aineistoa.

Sitoudut olemaan toimittamatta minkäänlaista laitonta, uhkailevaa, herjaavaa, loukkaavaa, epäsiveellistä, pornografista tai epäkunnioittavaa aineistoa, joka voi olla osa rikollista tai laitonta toimintaa tai yllyttää sellaiseen, taikka roskapostia tai mainoksia sisältävää aineistoa.

Tiedostat olevasi vastuussa toimittamastasi aineistosta ja että sinä, ei siis Pernod Ricard Finland Oy, olet täysin vastuussa lähettämästäsi viestistä, myös sen lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta sekä siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia. Toimittamalla sisältöä tälle sivustolle osoitat hyväksyväsi Pernod Ricard Finland Oy:n oikeuden siirtää ja poistaa tietoa mistä tahansa syystä tai täysin ilman syytä. Pernod Ricard Finland Oy varaa oikeuden suodattaa toistuvasti näiden käyttöehtojen vastaisesti toimivien henkilöiden lähettämän postin ja toimittaman aineiston.

Tällä sivustolla on linkkejä muille Internet-sivuille. Pernod Ricard Finland Oy ei vastaa tähän sivustoon linkitettyjen muiden sivustojen saatavuudesta eikä sellaisilla sivustoilla tai aineistossa olevista taikka sellaisilta sivustoilta tai sellaisesta aineistosta saatavilla olevista mainoksista, tuotteista, sisällöistä tai muusta aineistosta. Käyttäjän tulee lukea linkitettyjen sivustojen käyttöehdot. Tätä sivustoa suojaavat tekijänoikeuslait ja kansainväliset sopimukset. Sivuston omistusoikeus tai immateriaalioikeudet eivät siirry sivustolla kävijälle tai sivuston käyttäjälle, vaan Pernod Ricard Finland Oy:llä tai sen www-palveluntuottajalla on kaikki omistus- ja muut oikeudet kaikkiin sivuston osiin. Jos näissä käyttöehdoissa ei toisin mainita, et saa muuttaa, muokata, kääntää, esittää, julkaista, välittää, kopioida (paitsi näiden käyttöehtojen tässä osassa mainittujen ehtojen mukaisesti), jakaa, suorittaa, esittää tai millään tavalla käyttää hyväksi sivuston sisältöä, ohjelmistoja, aineistoa tai tätä sivustoa tai niiden osaa taikka luoda niiden perusteella uutta aineistoa tai osallistua niiden siirtoon tai myyntiin taikka purkaa tai palauttaa niiden ohjelmakoodia. Tämän sivuston aineistoa ei saa kopioida, jäljentää, jakaa, julkaista uudelleen, ladata, julkistaa tai välittää millään tavalla ilman etukäteen antamaa kirjallista lupaa, mikäli toisin ei ole mainittu. Kirjallista lupaa voi pyytää osoitteesta info@pernod-ricard-finland.com.