Ažurirano 13/11/2018

 

Text Box: Ažurirano 13/11/2018</p>
<p>

 

 

PERNOD RICARD SRBIJA d.o.o. svestan je važnosti zaštite ličnih podataka, stoga se trudimo da Vaše podatke o ličnosti tretiramo u skladu sa važećim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka - Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i Opštom uredbom (Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije) o zaštiti lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanja takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ, (General Data Protection Regulation – GDPR).

Svrha ove Politike privatnosti je da Vas informiše kako Pernod Ricard Srbija d.o.o. sa sedištem na adresi Bulevar oslobođenja 211, 11000 Beograd, Srbija (u daljem tekstu: Pernod Ricard), PIB:100000057, matični broj: 17141872, registrovanim kod Agencije za privredne registre, i koja je sastavni deo Pernod Ricard Grupe sa sedištem u Parizu (75783 Paris Cedex 16), 12 Place des États-Unis, Republika Francuska, u ulozi rukovaoca, a u određenim slučajevima i zajedničkog rukovaoca sa matičnom kompanijom prikuplja, obrađuje i čuva Vaše podataka o ličnosti.

Cilj ove Politike privatnosti je da informiše lica čiji podaci se obrađuju o osnovama i svrhama obrade ličnih podataka od strane Pernod Ricard, o njihovim pravima u ovoj oblasti, kako se podaci prikupljaju, čuvaju i obrađuju, a koji nam budu pruženi pisanim putem i/ili putem naših digitalnih medija, medija kojima upravlja Pernod Ricard ("digitalni mediji").

Teme:

 1. Čije sve podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo*
 2. Koje lične podatke prikupljamo i na koji način?
 3. Kako i zašto koristimo tehnologije praćenja?
 4. U koje svrhe možemo obrađivati Vaše podatke o ličnosti i na osnovu kojih zakonskih osnova?
 5. Promotivne komunikacije
 6. Fotografisanje na društvenim događajima
 7. Šta se dešava ako ne želite da nam dostavite svoje podatke o ličnosti?
 8. Kome možemo otkriti Vaše podatke o ličnosti i zašto?
 9. Da li se Vaši podaci o ličnosti odašilju primaocima koji se nalaze u drugim zemljama i zašto?
 10. Koliko dugo zadržavamo Vaše podatke o ličnosti?
 11. Kako obezbeđujemo bezbednost Vaših podataka o ličnosti?
 12. Koja su Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti?
 13. Kako obrađujemo lične podatke maloletnih lica?
 14. Kako nas možete kontaktirati ili kontaktirati nadležan nadzorni organ?
 15. Da li smo povezani sa internet sajtovima trećih lica?
 16. Izmene Politike privatnosti
 1. Čije sve podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo?
 • klijenata i pojedinaca u organizacijama klijenata,
 • dobavljača i pojedinca unutar organizacija dobavljača,
 • posetilaca naših poslovnih prostorija,
 • lica kojima plasiramo naše proizvode i brendove,
 • posetilaca našeg internet sajta i korisnika naših drugih digitalnih medija,
 • učesnika nagradnih konkursa i igara,
 • kandidata za zaposlenje ili drugog radno angažovanog osoblja,
 • drugih lica koja ne spadaju u gore navedene kategorije.
 1. Koje lične podatke prikupljamo i na koji način?

Podatke o ličnosti prikupljamo samo u svrhe navedene u odeljku 4 ovih pravila, i svaki put kada učestvujete ili koristite neke od naših pogodnosti ili usluga koje vam se nude kroz naše digitalne medije.

Tipovi i obim informacija prikupljenih za gore navedene usluge i pogodnosti mogu se razlikovati i zavisiće od aktivnosti i potreba kompanije Pernod Ricard.

Možemo prikupljati i obrađivati sledeće podatke o ličnosti:

 • Vaše ime i prezime, kao i kontakt informacije, uključujući poštansku adresu, adresu e-pošte i telefonske brojeve i, po potrebi, podatke o firmi;
 • informacije koje će nam omogućiti da proverimo ili potvrdimo Vaš identitet, npr. Vaš datum rođenja;
 • Vaše rodne informacije, ako odlučite da nam ih saopštite;
 • podatke o lokaciji;
 • podatke koje smo dobili putem neposredne komunikacije sa Vama (npr. e-poštom, pisama ili razgovorima);
 • Vašu finansijsku poziciju, status i istoriju, uključujući i bankarske podatke;
 • podatke o Vašoj obračunskoj kartici, transakciji i platnoj kartici;
 • informacije koje nam omogućavaju da izvršimo kreditne ili druge finansijske provere;
 • Vaše lične ili profesionalne interese, podatke domaćinstva, načina života, navike i želje;
 • Vaše mrežno (online) profesionalno prisustvo, npr. LinkedIn profil;
 • istoriju Vaših kontakata, istoriju kupovine i sačuvanih stavki;
 • informacije iz naloga koje povezujete sa nama, npr. Facebook;
 • informacije o tome kako koristite našu internet stranicu, IT, komunikaciju i druge sisteme
 • Vaše odgovore na ankete, takmičenja i promocije
 • Vašu IP adresu i ID vašeg mobilnog / tablet uređaja
 • informacije u vezi sa bilo kojim pritužbama koje možete podneti;
 • informacije koje se odnose na Vaše prisustvo sastancima i događajima u našim prostorijama i  drugim mestima, uključujući podatke kojim sastancima i događajima prisustvujete, kao i informacije o pristupima ili zahtevima koji se tiču napitaka/ili ishrane;

U skladu sa važećim zakonskim propisima, možemo koristiti različite tehnologije koje prikupljaju i pružaju informacije o tome kako pristupate i koriste naše digitalne medije. Takođe možemo obrađivati i demografske podatke o korisnicima naših digitalnih medija, koje možemo dobiti od trećih lica kao što su Google ili društveni mediji koje koristite ("Informacije o korišćenju"). Informacije o korišćenju mogu se sastojati od informacija koje ste stranice pregledali, vremena koje ste proveli u pregledanju, informacije o napitku ili drugom sadržaju kojem ste pristupali, na kom jeziku, uključujući i Vaše podatke o ličnosti (kao što su Vaše godine, pol i oblasti interesovanja, gde je to moguće) i koje stranice ste pregledali pre pregleda trenutne stranice.

Podatke o ličnosti možemo prikupljati:

 1. direktno od pojedinaca – lica na koje se podaci odnose,

npr. poslovni kontakti, kontakti lica koji su učesnici društvenih događaja, sprovedene odgovarajuće registracije ili postupaka registracije putem internet stranice Pernod Ricard ili naših drugih digitalnih medija. Registracije na društvenim događajima koje organizuje Pernod Ricard, pribavljenim radi organizovanja obuke sa robnim markama i proizvodima Pernod Ricard;

 

Većinu podataka o ličnosti prikupljamo pri kontaktu sa Vama, putem telefona, e-pošte i / ili preko internet sajta i drugih aplikacija. Na primer:

 • registracija ili prijavljivanje na mrežu: npr. mobilnu aplikaciju, internet lokacije, društvene medije ili pretplatu na bilten specifičan za naše digitalne usluge ili kreiranje naloga za članove kluba;
 • marketinške komunikacije "Pošalji prijatelju";
 • takmičenja (nagradni konkursi i igre) i ankete;
 • kupovina proizvoda ili usluga;
 • kada radite elektronsku trgovinu na nekoj od naših internet lokacija;
 • korišćenjem QR koda prikazanog na proizvodima;
 • događaja (formular za poziv ili online forme na tabletima popunjeni od strane naših predstavnika, uz Vašu eksplicitnu saglasnost i sa Vašim ulaznim podacima);
 • poseta našoj korporativnoj internet stranici/ma;
 • povratnih informacija, pitanja, upita, anketa ili komentara putem forme 'Kontaktirajte nas';
 • kada nas Vi ili Vaša organizacija kontaktirate kako biste nam ponudili ili obezbedili bilo koju uslugu ili robu;
 • kada pretražujete, pružate informacije ili na drugi način koristite naše internet stranice ili druge digitalne medije;
 • kada Vi ili Vaša organizacija napravite upit za naše usluge ili na drugi način sarađujete sa našim zaposlenima u poslovne svrhe;
 • kada nam Vi ili Vaša organizacija obezbeđujete robu ili usluge;
 • kada ste naš gost;
 • svaka druga interakcija s Vama za koju je neophodna obrada Vaših podataka o ličnosti.

Vrsta i obim informacija koje sakupljamo variraće i direktno zavisiti od aktivnosti koje sprovodimo uz primenu principa minimizacije podataka, odnosno primenu principa da isti budu primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade.

 1. Iz drugih izvora​​​​​
 1. direktno od trećih lica, npr.: marketinških agencija i komunikacije "Pošalji prijatelju" ili trećih lica kroz Prijavni formular nekog od naših poslovnih partnera; primalaca e-pošte koje su dali svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti u svrhe direktnog marketinga;
 2. od trećih lica, a takođe uz Vašu saglasnost, npr. agencija za zapošljavanje, omladinskih zadruga;
 3. iz javno dostupnih evidencija i javnih izvora (javnih registara, baza podataka, internet aplikacija, društvenih mreža ili drugih javnih izvora informacija) npr. nacionalna promena pošte - Baza podataka adresa;
 4. iz kolačića na našoj internet stranici;
 5. od kreditno referentnih agencija;
 6. putem naših IT i drugih sistema, npr. bezbednosnih sistema za ulazak u naše prostorije, recepciju, automatizovan monitoring naših internet stranica i drugih tehničkih sistema, kao što je naša računarska mreža i veze, CCTV i sistemi za kontrolu pristupa, komunikacije sistema e-pošte i sistema instant poruka; wifi informacija za prijavljivanje; ili
 7. drugih kompanija unutar Pernod Ricard grupe.

 

 1. Kako i zašto koristimo tehnologije praćenja?

Pernod Ricard koristi tehnologije praćenja kao što su kolačići, IP adrese ili datoteke prijavljivanja. Tehnologije praćenja pomažu nam da prilagodimo naše digitalne medije Vašim ličnim potrebama.

 • Koristimo kolačiće kako bismo bolje razumeli kako posetioci koriste naše digitalne medije i pružene alate i usluge, kao i radi poboljšanja njihove upotrebe i funkcionalnosti. U zavisnosti od Vašeg pristanka, a kada to zahteva važeći zakon, naši digitalni mediji koristiće kolačiće i slične tehnologije ("kolačići"). Kolačići su mali fajlovi koji se postavljaju na Vaš uređaj i koji služe u različite svrhe, kao što su npr. kolačići koji Vam omogućavaju da se među stranicama krećete efikasno, pamte Vaše preferencije i generalno poboljšavaju Vaše internet iskustvo. Korišćenje kolačića na našim digitalnim medijima omogućava Vam da uživate u kvalitetnijim posetama i preciznije beleže vaše aktivnosti na našoj internet lokaciji. Više o kolačićima koje koristimo i kako ih možete onemogućiti možete saznati u našoj Politici kolačića.
 • IP adresa je broj koji računari koriste na mreži za identifikaciju Vašeg računara i to  svaki put kada se prijavite na Internet. Adrese Internet protokola (IP) možemo pratiti zarad (između ostalog): (a) rešavanja pitanja tehničkih problema, (b) održavanja sigurnosti i bezbednosti internet stranice, (c) ograničenja pristupa našim digitalnim medijima kako bi se pridržavali važećih zakonskih ili ugovornih ograničenja i, (d) bolje razumeli kako koristite naše digitalne medije;
 • Mi (ili treće lice u naše ime) možemo prikupljati informacije u obliku datoteka prijavljivanja koje beleže aktivnosti na digitalnim medijima i prikupljaju statističke podatke korisnika o navikama pretraživanja. Ovi podaci su generisani anonimno i pomažu nam da sakupljamo (između ostalih) informacije o: (a) tipu pretraživača i operativnom sistemu korisnika, (b) informacije o sesiji korisnika (kao što su URL sa koga su došli, datum i vreme kada su posetili naš digitalni mediji i koje stranice su pregledali na našim digitalnim medijima i koliko dugo), i (c) druge slične informacije o navigaciji ili klikovima. Informacije pribavljene kroz fajlove prijavljivanja takođe možemo koristimo za naše interne marketing i demografske studije, a kako bismo mogli da poboljšavamo i prilagođavamo online usluge koje Vam pružamo. Datoteke prijavljivanja koriste se samo interno i nisu povezane ni sa jednim spoljnim korisnikom.
 1. U koje svrhe možemo obrađivati Vaše podatke o ličnosti i na osnovu kojih zakonskih osnova?

Podatke o Vama obrađujemo:

 • kako bismo se pridržavali zakonskih i drugih regulatornih obaveza, odnosno kada je obrada neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca;
 • zarad izvršenja ugovora zaključenog sa Vama/Vašim poslodavcem ili preduzimanja radnji na Vaš zahtev ili Vašeg poslodavaca, pre zaključenja ugovora;
 • Odgovorili na Vaš zahtev za uslugu ili zarad izvršenja ugovora ili preuzetih obaveza

Kada se registrujete ili prijavite na naše digitalne medije (mobilnu aplikaciju, internet stranicu, društvene mreže itd.), Vaši lični podaci koristiće se da bi Vam bile pružene odgovarajuće usluge i pogodnosti za koje ste se prijavili, kao i kako bi Vam bile omogućene povlastice i privilegije koje možete ostvarivati Vašom registracijom (npr. u trenutku registracije izaberete prijem poruka kojima će te biti pozivani na događaje, učestvovanja u nagradnim igrama, itd.);

 • Kada kupujete proizvode preko naših internet sajtova

Vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati kako bismo obradili vašu porudžbinu i isporučili Vam proizvode. Takođe možemo implementirati tehnička rešenja za otkrivanje prevarnih plaćanja i u cilju obezbeđivanja sigurnosti plaćanja Vaših kupovina na našim sajtovima.

 • Slanja Vaše i naše transakcione ili administrativne komunikacije:

 (npr. slanje e-pošte za potvrdu kada se prijavljujete ili odjavljujete sa određene registracije ili aktivnosti), kao i određenih obaveštenja vezanih za usluge (npr. obaveštenja o ispravkama naših obaveštenja o privatnosti, obustavljenim pogodnostima ili programima na našim digitalnim medijima, promenama na našim online uslugama ili politici tehničke podrške ili druge srodne promene)

 • Kada ste saglasni (pristanete) da Vam šaljemo marketinške informacije:
  • Pored svrhe za koju ste nam poverili Vaše podatke o ličnosti, može Vam biti ponuđena opcija (preko polja za potvrdu ili na drugi način) da Vaši lični podaci budu korišćeni/obrađivani i za aktivnost ili usluge drugačije od primarnih aktivnosti ili usluga za koje ste se prijavili. Na primer, kada se prijavljujete na takmičenje ili drugu promociju, možete biti upitani da se prijavite i za biltene ili obaveštenja sa naših digitalnih medija koji vrše promociju ili sa drugih internet lokacija. Ako se odlučite da primate i ove dodatne usluge, mi ćemo obrađivati Vaše podatke o ličnosti kako bismo Vam ih obezbedili.
  •  Kada se registrujete ili prijavite preko naših digitalnih medija: lični podaci čija je obrada neophodna i koje nam pružite mogu Vam obezbediti pogodnosti koje obično dolaze uz određenu registraciju. Ovo uključuje informacije o proizvodima i brendovima za koje ste se prijavili ( informacije o drugim Pernod Ricard proizvodima dobijaćete samo ako ste odabrali navedeno), sposobnost slanja, primanja i personalizacije komunikacije koju izaberete u trenutku registracije. Na primer, registracija na bilten, kreiranje naloga, učešće u nagradnoj igri ili takmičenju, poziv ili prisustvo na događaju koji organizujemo ili se organizuje u naše ime;
   • Kada ste odabrani ili pozvani da prisustvujete događaju, obrađivaćemo Vaše lične podatke da bismo Vas obavestili o detaljima, ulaznicama i drugim informacijama, kao i kako bismo organizatorima pružili neophodne informacije;
   • Kada učestvujete u nagradnoj igri ili takmičenju obrađujemo Vaše lične podatke da bismo Vas identifikovali kao jedinstvene učesnike i informisali pobednike i druga lica o rezultatima;
   • Kada šaljete ili unosite svoje lične podatke na iPad-ove ili druge mobilne uređaje na događajima, prikupljeni podaci obrađivaće se da bismo Vam obezbedili više informacija o relevantnim proizvodima i u cilju sprovođenja organizovane aktivnosti rukovaoca (konkursa, takmičenja, ankete itd);
   • Kada koristite opciju "Pošalji prijatelju"- ovaj lični podatak koristiće se samo jednom za slanje obaveštenja i nećemo ga ubuduće zadržavati, u skladu sa domaćim zakonodavstvom;
   • Kada koristite QR kod ili ekvivalentnu funkciju prikazanu na Pernod Ricard proizvodima: Vaše lične podatke obrađivaćemo da bismo Vam poslali više informacija o proizvodima na kojima se prikazuje QR kod ili ekvivalentna funkcija ili drugi proizvodi;
 • Jer je legitiman interes Pernod Ricard da Vam pruži što bolju uslugu i brendove:
  • U zavisnosti od Vaše saglasnosti, kada je ona neophodna, povremeno možemo kombinovati, ažurirati ili na neki drugi način poboljšavati podatke o ličnosti prikupljene putem naših digitalnih medija, a sa podacima koje dobijamo iz spoljnih zapisa ili od trećih lica. Na primer, možemo kombinovati čisto demografske ili anketne informacije (npr. o starosti, polu, informacije o domaćinstvu i drugim interesima itd.), informacije koje nisu povezane sa bilo kojim ličnim podacima prikupljenim putem naših ponuda (kao što je tokom registracije naloga).

 

Navedene kombinovane informacije i/ili demografske informacije, možemo koristiti  za naše interne marketinške i demografske studije, radi poboljšanja, personalizovanosti i prilagođavanja proizvoda i usluga koje Vam nudimo, a kako bismo što bolje zadovoljili Vaše potrebe. Neki od alata koje koristimo mogu uključiti automatizovano individualno donošenje odluka u skladu sa važećim zakonom.

U slučajevima kada nas kontaktirate putem on-line obrasca za kontakt, našeg odeljka "Kontaktirajte nas" i/ili našeg sistema za prijavljivanje (ne)usaglašenosti, Vaše lične podatke obrađivaćemo da bismo Vam odgovorili na Vaše upite ili zahteve.

Trudićemo se da Vaši podaci o ličnosti ostanu tačni i ažurni, te izbegnemo dupliranja u našoj bazi podataka, proveravajući kroz svaku Vašu interakciju sa nama i/ili nekim od naših partnera, a kako bismo se pobrinuli da su Vaši podaci o ličnosti još uvek tačni ili je potrebno da budu upotpunjeni ili ažurirani sa dodatnim informacijama koje ste nam dostavili.

  • Možemo sprovesti profilisanje zasnovano na praćenju Vaših aktivnosti pretraživanja na našim digitalnim medijima, a kako bismo bolje razumeli Vaše želje i interesovanja, te prilagodili našu marketinšku komunikaciju Vašem interesovanju, osim ako se protivite uslovima obrade ove Politike privatnosti.

Pernod Ricard može obrađivati Vaše podatke o ličnosti na način koji uključuje automatsko donošenje odluka u sklopu izvršenje ugovora (npr. da bi izbegli prevarna postupanja i/ili plaćanja) ili shodno Vašoj eksplicitnoj saglasnosti u svrhu boljeg zadovoljenja Vaših potreba i u skladu sa vašim željama.

Molimo Vas da imate u vidu da se alati automatizovane obrade, koji se koriste, redovno proveravaju kako bi osigurali da se podaci o ličnosti pošteno obrađuju. Specifične mere kao što je minimalizacija podataka primenjuju se prilikom kreiranja profila. Pozvani ste da izrazite svoje gledište kroz pravo pristupa opisanog u kasnijem delu ovih pravila. Takođe se možete usprotiviti rezultatu automatske obrade tako što ćete nas kontaktirati putem e-pošte navedene u Odeljku 13 ovih Pravila.

 1. Promotivne komunikacije

Vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati da bismo Vam slali ažuriranja (putem e-pošte ili pošte) o našim proizvodima i digitalnim uslugama, uključujući ekskluzivne ponude, promocije ili nove proizvode i digitalne usluge.

Uz Vaš izričit pristanak i/ ili po osnovu našeg legitimnog interesa možemo vršiti obradu Vaših ličnih podataka u promotivne svrhe. Konkretno ovo znači da nećemo uvek tražiti Vaš neposredni pristanak za obavljanje promotivnih aktivnosti. U slučajevima kada je pristanak neophodan, mi ćemo Vam ga posebno i na jasan način zatražiti.

Imate pravo da u bilo kom trenutku opozovete pristanak da primate poruke promotivne komunikacije i to putem:

 

U slučajevima postojanja potreba, možemo Vas zamoliti da potvrdite ili ažurirate svoje marketinške preferencije i to ako nam zatražite da Vam pružamo dodatne informacije o proizvodima ili digitalnim uslugama ili ako postoje promene u zakonu, propisima ili strukturi našeg poslovanja.

 1. Fotografisanje na društvenim događajima

Pernod Ricard prilikom organizovanja društvenih događaja i/ili učestvovanja u društvenim aktivnostima, a čija je svrha obuka i/ili upoznavanje lica, posetilaca sa brendovima i proizvodima Pernod Ricard-a, može se vršiti fotografisanje u marketinške i/ili druge promotivne svrhe, na osnovu legitimnog interesa i uz neformalan pristanak lica koja pristupaju događaju i koja su javnim putem obaveštena o mogućnosti fotografisanja i objavljena fotografija na društvenim mrežama.

 1. Šta se dešava ako ne želite da nam dostavite svoje podatke o ličnosti?

Ukoliko se odlučite da nam ne prosledite Vaše podatke o ličnosti, kada je to od Vas zatraženo, možda nećete moći da učestvujete u određenim aktivnostima i personalizovanim pogodnostima, ili će usluge  digitalnih medija i specijalne ponude koje Vam se mogu ponuditi biti ograničene. Na primer, ako odbijete da podelite svoju e-adresu sa nama, nećete moći da primate naše biltene ili da se registrujete na našim digitalnim medijima. S tim da biste jednostavno pregledali naše digitalne medije i saznali više o Pernod Ricard-u i našim proizvodima, ne morate nam dati bilo kakve lične podatke. U svakom slučaju, uvek ćemo Vas obaveštavati o potrebi davanja ličnih podataka koji su neophodni kako biste mogli da koriste naše usluge.

 1. Kome možemo otkriti Vaše podatke o ličnosti i zašto?
 • U okviru Pernod Ricard Grupe

Pernod Ricard Srbija u svrhe navedene u Odeljku 4 može deliti Vaše podatke o ličnosti u okviru Pernod Ricard Grupe, uključujući privredna društva unutar Grupe širom sveta, sve u cilju redovnog poslovanja i protoka informacija.

 • Sa trećim licima

Mi nikada nećemo deliti Vaše podatke o ličnosti sa bilo kojim trećim licem koje namerava da ih koristi za direktni marketing, osim ukoliko nam Vi niste dali eksplicitan pristanak za to.

Pernod Ricard može Vaše podatke o ličnosti deliti sa trećim licima, ali samo u sledećim slučajevima:

 • marketinške svrhe ako ste nam dali pristanak;
 • potrebe podrške: možemo koristiti pružaoce različitih usluga, agente ili druga angažovana lica kako bismo obezbedili podršku unutrašnjem poslovanju naših digitalnih medija ili da bi nam pomogli u upravljanju njima ili različitim funkcijama, programima i promocijama koje su na njima dostupne. Sva takva treća lica, u svako doba, obezbeđivaće iste nivoe bezbednosti i zaštite Vaših podatka o ličnosti kao Pernod Ricard, gde je potrebno, obavezaće se sporazumom da Vaše podatke o ličnosti čuvaju zasebno, bezbedno i obrađuje ih samo po specifičnim uputstvima Pernod Ricard;
 • zajedničkih i ko-sponzorisanih programa i promotivnih svrha: kada vodimo zajednički ili ko-sponzorisani program ili promociju na našim digitalnim medijima, sa drugim kompanijama, organizacijama ili drugim renomiranim trećim licima; i, u okviru ovih događaja, sakupljaćemo i obrađivati podatke o ličnosti, te iste možemo deliti sa našim partnerima ili sponzorima, a uz Vaš pristanak kada je neophodan. Ako se Vaši podaci o ličnosti prikupljaju (ili dele) sa kompanijom koje nije deo Pernod Ricard kao učesnika promocije, mi ćemo Vas o tome obavestiti u trenutku prikupljanja Vaših podataka o ličnosti;
 • parničnih i bezbednosnih svrha: Vaše podatke o ličnosti takođe možemo otkriti odnosno deliti ih ako to od nas bude zahtevano shodno zakonu, ili ako je u našoj dobroj veri takva radnja razumno potrebna da bismo se pridržavali zakonskih odredbi, kao i kako bismo odgovorili na bilo koji zahtev, ili zaštitili bezbednost ili prava Pernod Ricard, njegovih klijenata ili javnosti;
 • U slučaju spajanja ili preuzimanja celokupnog ili dela Pernod Ricard-a od strane druge kompanije, ili u slučaju da Pernod Ricard proda ili na drugi način raspolaže u celosti ili delom poslova Pernod Ricard, sticalac bi imao pristup informacijama kojima raspolaže privredno društvo Pernod Ricard, a koje mogu uključivati i lične podatke, u skladu sa važećim zakonom. Slično tome, podaci o ličnosti mogu biti preneti kao deo korporativne reorganizacije, postupka insolventnosti ili drugih sličnih događaja, ako je to dozvoljeno i vrši se u skladu sa važećim zakonima.
 1. Da li se Vaši podaci o ličnosti odašilju primaocima koji se nalaze u drugim zemljama i zašto?

Pernod Ricard je globalna kompanija i Vaši lični podaci mogu biti preneti preko međunarodnih granica. Podaci se mogu preneti u zemlje koje imaju različite nivoe zaštite kroz zakone o zaštiti podataka o ličnosti od onih koji postoje u zemlji odakle su ti podaci o ličnosti potekli. Vaši podaci o ličnosti mogu se preneti između različitih kompanija unutar Pernod Ricard grupe, u različitim zemljama. Pernod Ricard preduzima odgovarajuće mere zaštite zarad održanja sigurnosti Vaših podataka o ličnosti, kako tokom tranzita, tako i na lokaciji prijema, implementacijom ugovornih klauzula kako je to odredila Evropska komisija i u skladu sa važećim zakonom.

Naši glavni provajderi usluga za funkcionisanje naših digitalnih medija nalaze se u Sjedinjenim Američkim Državama. Prenos podataka o ličnosti ovim pružaocima usluga sprovodi se u skladu sa važećim zakonima i oslanja se na standardne ugovorne klauzule kako je to propisala Evropska komisija i Privacy Shield. Provajderi usluga takođe su obavezni ugovorima koji obezbeđuju visok standard zaštite privatnosti i zahteva (između ostalih odredaba) da postupaju samo po uputstvima Pernod Ricard, te obavezani da implementiraju sve tehničke mere zaštite koje su neophodne na neprekidnom nivou, a kako bi se Vaši podaci o ličnosti zaštitili.

 1. Koliko dugo zadržavamo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti, koje ste nam pružili posredstvom naših digitalnih medija, čuvaćemo u našim bazama dokle god je Vaš nalog aktivan, tokom trajanja ugovora sa Vama ili po potrebi kako bismo Vam pružili usluge koje ste tražili ili odgovorili na upite ili rešili probleme, pružili poboljšane i nove usluge. Vaše lične podatke takođe možemo zadržati u skladu sa našim unutrašnjim pravilima i postupcima čuvanja podataka, ako je to potrebno, kako bismo se pridržavali zakonskih i drugih regulatornih obaveza, rešili sporove i izvršili naše ugovore.

Imajući u vidu zakonsku regulativu, može se desiti da određeni obim Vaših podataka o ličnosti moramo zadržati i nakon što prestanete sa korišćenjem usluga Pernod Ricard ili naših digitalnih medija, ili se iscrpi svrha obrade. U navedenim slučajevima obim podataka biće sveden na najmanju moguću meru, uz primenu odgovarajućih mera zaštite podataka.

Kad više nije potrebno zadržavati Vaše podatke o ličnosti, mi ćemo ih izbrisati ili anonimizovati. S tim da, ukoliko tražite od nas da izbrišemo Vaše podatke, u skladu sa Vašim pravima navedenim u odeljku 12 ovih pravila, mi možemo zadržati osnovne informacije na listi potiskivanja kako bismo zabeležili Vaš zahtev i izbegli slanje neželjenih materijala u budućnosti.

 1. Kako obezbeđujemo bezbednost Vaših podatke o ličnosti?

Pernod Ricard preduzima sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo zaštitili poverljivost i bezbednost prikupljenih podataka o ličnosti, nezavisno od načina prikupljanja, uključujući i podatke prikupljene sa ove internet stranice i / ili drugih aplikacija, a uključujući i osetljive (posebne) podatke o ličnosti. Ovi napori uključuju, ali nisu nužno ograničeni na: (a) čuvanje Vaših ličnih podataka u bezbednim operativnim okruženjima koja nisu dostupna javnosti i koja su dostupna samo ovlašćenim zaposlenima u Pernod Ricard, a shodno potrebama našim agentima, izvođačima i obrađivačima; i, (b) provere identiteta registrovanih korisnika pre nego što pristupe svojim podacima o ličnosti koje obrađujemo.

 1. Koja su Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti?

 

 • Ako su Vaši podaci o ličnosti obrađivani na osnovu Vašeg pristanka, Vašu saglasnost (pristanak) možete da opozovete u bilo kom trenutku, s tim da isti neće uticati na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva;

 

 •  Pravo na obaveštavanje o obradi/informisanje: Imate pravo da tražite informacije o obrađivanim ličnim podacima.

 

 • Pravo pristupa podacima koji se obrađuju;

 

 • Pravo na ispravku i dopunu: Imate pravo da zahtevate ispravku Vaših ličnih podataka ako su netačni, nepotpuni ili zastareli;

 

 • Pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti – pravo na zaborav; 1) podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, 2) lice na koje se podaci odnose je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, 3) lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, 4) podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani, 5) podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca. Pernod Ricard će preduzeti sve razumne korake da obavesti druge subjekte Pernod Ricard grupe o takvom brisanju.

 

 • Pravo na ograničavanje obrade: Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Pernod Ricard ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva 1) lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Pernod Ricard-u proveru tačnosti podataka o ličnosti, 2) obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka, 3) Pernod Ricard-u više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, 4) lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje od strane Pernod Ricard da li pravni osnov za obradu od strane Pernod Ricard preteže nad interesima tog lica;

 

 • Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo da primate lične podatke koje ste dostavili u strukturiranom, standardnom formatu i tražiti da se Vaši podaci prosleđuju drugom licu, naročito ako se obrada ličnih podataka zasniva na Vašoj saglasnosti ili izvršenju ugovora.

 

 • Uvek imate mogućnost da ne delite ništa od Vaših ličnih podataka sa nama. Ako odaberete ovu opciju, možda ćete biti ograničeni u aktivnostima i pogodnostima koje Vam možemo pružiti.

 

 • Imate pravo da se protivite obradi Vaših ličnih podataka, uključujući i u svrhu marketinga na osnovu profilisanja.

 

 • Pravo na prigovor: Imate pravo da u bilo kom trenutku podnesete žalbu povereniku ili prigovarate na obradu Vaših ličnih podataka koji se obrađuju u okviru stranice https://www.pernod-ricard.com/sr-rs/

 

Svi zahtevi u cilju zaštite i ostvarivanja prava - sa izuzetkom prava na žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – podnose se direktno privrednom društvu Pernod Ricard Srbija.

Nadamo se da naš Službenik za zaštitu podataka može odgovoriti na bilo koji Vaš upit ili zabrinutost koja se tiče obrade Vaših podataka o ličnosti.

 

 1. Kako obrađujemo lične podatke maloletnih lica?

Sajt nije namenjen maloletnim licima, odnosno licima mlađim od 18 godina, shodno zakonskoj regulativi tako da ne obrađujemo lične podatke maloletnika. Morate biti stariji od osamnaest godina da biste napravili nalog, učestvovali u aktivnostima i transakcijama na našim digitalnim medijima. Ako budemo obavešteni ili na drugi način saznamo da nam je maloletno lice poverilo lične podatke putem naših digitalnih medija navedene lične podatke izbrisaćemo.

 1. Kako nas možete kontaktirati ili kontaktirati nadležan nadzorni organ?

 

Ako imate pitanja, pritužbe ili komentare u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili našim praksama prikupljanja informacija, obratite nam se pisanim putem na:

Pernod Ricard Srbija

Bulevar oslobođenja 211,

11000 Beograd

R Srbija

Ili slanjem e-mail-a na: info@pernod-ricard-serbia.com

Shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti možete uložiti žalbu nadležnom Nadzornom organu - Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd, Srbija; Telefon: +381 11 3408 900, email: office@poverenik.rs

 1. Da li smo povezani sa internet sajtovima trećih lica?

 

Naše digitalne usluge mogu sadržati veze koje će Vas usmeriti na druge internet stranice ili usluge kojima  upravljaju i kontrolišu ih treća lica. Ovo uključuje veze sa oglašivača, sponzorima i partnerima koji mogu koristiti naše brendove ili logo(e) kao deo sporazuma o ko-brendiranju.

 

Operateri drugih sajtova mogu prikupljati podatke od Vas, koje će oni koristiti u skladu sa sopstvenim politikama zaštite podataka ili politikama privatnosti. Mi nemamo kontrolu nad internet sajtovima trećih lica, stoga Vaša upotreba njihovih internet lokacija i funkcija podleže politici privatnosti objavljenim na tim internet stranicama. Pernod Ricard nije odgovoran za bilo kakvu praksu privatnosti ili poslovne prakse korišćenjem sajta trećih lica, stoga preporučujemo oprez i upoznavanje sa politikama privatnosti koje se primenjuju na te spoljne internet lokacije koje posećujete, a pre nego što pružite bilo koje svoje podatke o ličnosti.

 1. Izmene Politike privatnosti

 

Naša politika privatnosti pod redovnim je pregledom i sve eventualne ispravke i dopune postavićemo na ovoj internet stranici, stoga Vas molimo da se redovno informišete o našoj Politici privatnosti i drugim politikama i uslovima korišćenja.

 

Ova Politika privatnosti poslednji put ažurirana je u novembru 2018. godine.

 1.