PERNOD RICARD SRBIJA doo svesna je važnosti zaštite ličnih podataka, stoga vaše podatke o ličnosti tretira u skladu sa važećim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka - Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i Opštom uredbom (Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije) o zaštiti lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodom kretanja takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ, (General Data Protection Regulation – GDPR).

Ova Politika privatnosti pojašnjava pitanja prikupljanja, čuvanja i obrade podataka o ličnosti, rukovaoca Pernod Ricard Srbija doo sa sedištem na adresi Bulevar oslobođenja 211, 11000 Beograd, Srbija (u daljem tekstu: Pernod Ricard), a koja je sastavni deo Prenod Ricard Grupe sa sedištem u Parizu (75783 Paris Cedex 16), 12 place des Etats-Unis, Republika Francuska.

Cilj ove Politike privatnosti je da informiše pojedince o osnovama i svrhama obrade ličnih podataka od strane Pernod Ricard i pravima pojedinaca u ovoj oblasti, kako se prikupljaju, čuvaju i obrađuju vaši lični podaci koje nam pružate putem digitalnih medija kojima upravlja Pernod Ricard ("digitalni mediji").

U svojoj ulozi rukovaoca podataka, poštujemo vaše pravo na privatnost kada koristite naše digitalne medije kao što su naše internet stranice, mobilne aplikacije, stranice na društvenim mrežama, bilo koji online obrazac da se registrujete za naše događaje kao i svu elektronsku komunikaciju sa nama.

Pre svega, pojašnjavamo da je lični podatak, odnosno podatak o ličnosti svaka informacija koja se odnosi na živo biće čiji je identitet određen ili odrediv.

U postupku prikupljanja i korišćenja podataka o ličnosti naša politika je transparentna kada je reč o razlozima i načinima obrade podataka o ličnosti.

Siže/teme:

 1. Čije sve podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo?
 2. Koje lične podatke prikupljamo i na koji način?
 3. Kako i zašto koristimo tehnologije praćenja?
 4. Za koje svrhe koristimo Vaše lične podatke i na osnovu kojih zakonskih osnova?
 5. Promotivne komunikacije
 6. Fotografisanje na društvenim događajima
 7. Šta se dešava ako ne želite da nam dostavite svoje podatke o ličnosti?
 8. Kome možemo otkriti Vaše lične podatke i zašto?
 9. Da li se Vaši lični podaci odašilju primaocima koji se nalaze u drugim zemljama i zašto?
 10. Koliko dugo zadržavamo Vaše lične podatke?
 11. Kako obezbeđujemo Vaše lične podatke?
 12. Koja su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima?
 13. Kako obrađujemo lične podatke maloletnih lica?
 14. Kako nas možete kontaktirati ili nadležan nadzorni organ?
 15. Izmene Politike privatnosti

 

 1. Čije sve podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo?

 

Možemo prikupljati i obrađivati podatke o ličnosti sledećih lica:

 

• klijenata i pojedinaca u organizacijama klijenata

• dobavljača i pojedinca unutar organizacija dobavljača

• posetilaca naših prostorija

• lica kojima smo plasirali naše proizvode i brendove

• posetilaca našeg internet sajta i korisnika naših drugih digitalnih usluga

• kandidata za posao - pogledajte našu Politiku privatnosti za kandidate

• drugih osoba koje ne spadaju u gore navedene kategorije.

 

 1. Koje lične podatke prikupljamo i na koji način?

Lični podaci prikupljaju se samo za svrhe navedene u odeljku 4 ovih pravila, i svaki put kada učestvujete ili koristite neke od naših usluga ili pogodnosti koje vam nude naši digitalni mediji.

Tipovi i količina informacija prikupljenih za gore navedene usluge i pogodnosti mogu se ažurirati i zavisiće od aktivnosti kompanije Pernod Ricard.

Možemo prikupljati i obrađivati sledeće podatke o ličnosti:

 • Vaše ime i kontakt informacije, uključujući poštansku adresu, adresu e-pošte i telefon brojeve i, po potrebi, podatke o firmi;
 • informacije koje će nam omogućiti da proverimo i potvrdimo Vaš identitet, npr. Vaš datum rođenja;
 • Vaše rodne informacije, ako odlučite da nam ih saopštite;
 • podatke o lokaciji;
 • ugovorne podatke koje dobijamo pružanjem usluga ili proizvoda Vama (ili Vašem poslodavcu);
 • ugovorne podatke koje smo dobili od Vas (ili Vašeg poslodavca) koji pružaju proizvode ili usluge nama;
 • podatke koje smo dobili posredstvom komunikacije sa Vama (npr. e-poštom, pisama ili razgovorima);
 • Vašu finansijsku poziciju, status i istoriju, uključujući i bankarske podatke;
 • podatke o Vašoj obračunskoj kartici, transakciji i platnoj kartici;
 • informacije koje nam omogućavaju da izvršimo kreditne ili druge finansijske provere;
 • Vaše lične ili profesionalne interese, domaćinstva, načina života, navika i želja;
 • Vaše mrežno (online) profesionalno prisustvo, npr. LinkedIn profil;
 • istoriju Vaših kontakata, istoriju kupovine i sačuvanih stavki;
 • informacije iz naloga koje povezujete sa nama, npr. Facebook;
 • informacije o tome kako koristite našu internet stranicu, IT, komunikaciju i druge sisteme
 • Vaše odgovore na ankete, takmičenja i promocije
 • Vašu IP adresu i ID vašeg mobilnog / tablet uređaja
 • informacije u vezi sa bilo kojim pritužbama koje možete podneti;
 • informacije koje se odnose na vaše prisustvo sastancima i događajima u našim prostorijama i na drugim mestima, uključujući podatke kojim sastancima i događajima prisustvujete, kao i informacije o pristupima ili zahtevima koji se tiču ishrane/ili napitaka;

U skladu sa važećim zakonskim propisima, možemo koristiti različite tehnologije koje prikupljaju i pružaju informacije o tome kako pristupate i koriste naše digitalne medije. Možemo takođe koristiti i demografske podatke o korisnicima naših digitalnih medija, koje možemo dobiti od trećih lica kao što su Google ili društveni mediji koje koristite ("Informacije o korišćenju"). Informacije o korišćenju mogu se sastojati od stranica koje ste pregledali, vremena za koje ste ih gledali, informacija o napitku ili drugom sadržaju kojem ste pristupali, na kom jeziku, uključujući i podatke o Vama (kao što su Vaše godine, pol i područja interesovanja, gde je moguće) i koje stranice ste pregledali pre pregleda trenutne stranice.

Podatke o ličnosti možemo skupljati:

 

 1. direktno od pojedinaca,

npr. poslovni kontakti, kontakti lica koji su učesnici društvenih događaja, sprovedene odgovarajuće registracije ili postupaka registracije putem internet stranice Pernod Ricard. Registracije na društvenim događajima koje organizuje Pernod Ricard, pribavljenim radi organizovanja obuke sa robnim markama i proizvodima Pernod Ricard;

 

Većinu ovih ličnih podataka sakupljamo putem telefona ili putem e-pošte i / ili preko internet sajta i aplikacija. Na primer:

 • registracija ili prijavljivanje na mrežu: npr. mobilnu aplikaciju, internet lokacije, društvene medije ili pretplatu na bilten specifičan za naše digitalne usluge ili kreiranje naloga za članove kluba;
 • marketinške komunikacije "Pošalji prijatelju";
 • takmičenja;
 • kupovina proizvoda ili usluga na mreži;
 • kada radite elektronsku trgovinu na nekoj od naših internet lokacija;
 • korišćenjem QR koda prikazanog na proizvodima;
 • događaja (formular za poziv ili online forme na tabletima popunjene od strane naših predstavnika sa Vašim ulaznim podacima);
 • poseta našoj korporativnoj internet stranici/ama;
 • povratnih informacija, pitanja, upita, ankete ili komentara putem "Kontaktirajte nas";
 • kada nas Vi ili Vaša organizacija kontaktirate kako biste ponudili bilo koju robu ili usluge;
 • kada pretražujete, pružate informacije ili koristite naše internet stranice;
 • kada Vi ili Vaša organizacija napravite upit za naše usluge ili na drugi način sarađujete sa našim zaposlenima u poslovne svrhe;
 • kada nam Vi ili Vaša organizacija pružate robu ili usluge;
 • kada ste naš gost;
 • svaka druga interakcija s Vama koja zahteva obradu vaših podataka o ličnosti.

 

Vrsta i količina informacija koje sakupljamo variraće i zavisi od aktivnosti.

 

 1. Iz drugih izvora

 

 1. primalaca e-pošte koje su dali pristanak za obradu ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga i pojedinca prilikom posete sajta Pernod Ricard;
 2. direktno od trećih lica, npr.: marketinške komunikacije "Pošalji prijatelju" ili trećih lica kroz Prijavni formular jednog od naših partnera;
 3. od trećih lica uz vašu saglasnost, npr. agencija za zapošljavanje, omladinskih zadruga;
 4. iz javno dostupnih evidencija i javnih izvora (javnih registara, baza podataka, internet aplikacija, društvenih mreža ili drugih javnih izvora informacija) npr. nacionalna promena pošte - Baza podataka adresa;
 5. iz kolačića na našoj internet stranici;
 6. od kreditno referentnih agencija;
 7. putem naših IT i drugih sistema, npr. sistemi za ulazak vrata, recepciju, automatizovan monitoring naših internet stranica i drugih tehničkih sistema, kao što je naša računarska mreža i veze, CCTV i sistemi za kontrolu pristupa, komunikacije sisteme e-poštu i sisteme instant poruka; wifi informacije za prijavljivanje; ili
 8. iz jedne od kompanija unutar Pernod Ricard grupe.

 

 1. Kako i zašto koristimo tehnologije praćenja?

Pernod Ricard koristi tehnologije praćenja kao što su kolačići, IP adrese ili datoteke prijavljivanja. Tehnologije praćenja pomažu nam da prilagodimo naše digitalne medije vašim ličnim potrebama.

 • Koristimo kolačiće kako bismo bolje razumeli kako posetioci koriste naše digitalne medije i pružene alate i usluge, kao i radi poboljšanja njihove upotrebe i funkcionalnosti. U zavisnosti od Vašeg pristanka, kada to zahteva važeći zakon, naši digitalni mediji koriste kolačiće i slične tehnologije ("kolačići"). Kolačići su mali fajlovi koji se postavljaju na Vaš uređaj i koji služe za različite svrhe, kao što su kolačići koji bi Vam omogućili da se krećete među stranicama efikasno, pamte Vaše preferencije i generalno poboljšavaju Vaše iskustvo. Korišćenje kolačića na našim digitalnim medijima omogućava Vam da uživate u kvalitetnijim posetama i preciznije beleže Vaše aktivnosti na našoj internet lokaciji. Više o kolačićima koje koristimo i kako ih možete onemogućiti možete saznati ovde - Pernod Ricard Politika kolačića.
 • IP adresa je broj koji računari na mreži koriste za identifikaciju Vašeg računara, svaki put kada se prijavite na Internet. Adrese Internet protokola (IP) možemo pratiti zarad (između ostalog): (i) rešavanja problema tehničkih pitanja, (ii) održavanja sigurnosti i bezbednosti internet stranice, (iii) ograničenja pristupa našim digitalnim medijima kako bi se pridržavali važećeg zakona ili ugovornih ograničenja i, (iv) bolje razumeli kako se koriste naši digitalni mediji;
 • Mi (ili treće lice u naše ime) možemo prikupljati informacije u obliku datoteka prijavljivanja koji beleže aktivnosti na digitalnim medijima i prikupljaju statističke podatke korisnika o navikama pretraživanja. Ovi podaci su generisani anonimno i pomažu nam da sakupljamo (između ostalih) (i) tip pretraživača i operativni sistem korisnika, (ii) informacije o sesiji korisnika (kao što su URL sa koga su došli, datum i vreme kada su posetili naš Digitalni medij i koje stranice su pregledali na našim digitalnim medijima i koliko dugo), i (iii) druge slične informacije o navigaciji ili klikovima. Informacije pribavljene kroz fajl prijavljivanja takođe koristimo za naše interne marketing i demografske studije, da bismo mogli konstantno da poboljšavamo i prilagođavamo online usluge koje Vam pružamo. Datoteke prijavljivanja koriste se samo interno i nisu povezane ni sa jednim korisnikom.

 

 1. Za koje svrhe koristimo Vaše lične podatke i na osnovu kojih zakonskih osnova?

Podatke o Vama prikupljamo da bi smo se:

 • pridržavali zakonskih i regulatornih obaveza;
 • zarad izvršenja ugovora sa Vama ili preduzimanja radnji na Vaš zahtev pre ulaska u ugovorni odnos;
 • odgovorili na Vaš zahtev za uslugu ili zarad izvršenja ugovora

Kada se registrujete ili prijavite na naše digitalne medije (mobilnu aplikaciju, internet lokaciju, društvene medije itd.), Vaši lični podaci koristiće se da bi Vam bile pružene odgovarajuće usluge i pogodnosti na koje ste se prijavili, kao i kako bi Vam bile omogućene povlastice i privilegije koje obično možete ostvarivati zajedno sa Vašom registracijom (npr. u trenutku registracije izaberete prijem poruka kojima ćete biti pozivani na događaje, učestvovanja u nagradnim igrama, itd.);

 • Slanja Vaše i naše transakcione ili administrativne komunikacije:

 (npr. slanje e-pošte za potvrdu kada se prijavljujete ili odjavljujete sa određene registracije ili aktivnosti), kao i određenih obaveštenja vezanih za usluge (npr. obaveštenja o ispravkama naših obaveštenja o privatnosti, obustavljenim pogodnostima ili programima na našim digitalnim medijima, promenama na našim online uslugama ili politici tehničke podrške ili druge srodne promene)

 • Kada ste saglasni da Vam šaljemo marketinške informacije:
  • Pored svrhe za koju ste nam poverili Vaše lične podatke, takođe može Vam biti pružena opcija (preko polja za potvrdu ili na drugi način) da Vaši lični podaci mogu biti korišćeni za aktivnost ili usluge drugačije od primarne aktivnosti ili usluge koje ste zahtevali. Na primer, ako se prijavljujete za takmičenje ili drugu promociju, možete biti pozvani da se prijavite za biltene ili obaveštenja sa naših digitalnih medija koji vrše promociju ili sa drugih internet lokacija. Ako se odlučite da primate ove dodatne usluge, mi ćemo koristiti Vaše podatke o ličnosti kako bi smo Vam ih pružili.
 • Kada se registrujete ili prijavite preko naših digitalnih medija: lični podaci koje nam pružite obezbeđuju Vam pogodnosti koje obično dolaze uz registraciju. Ovo uključuje informacije o proizvodima i brendovima za koje ste se prijavili (i, ako ste izabrali da dobijete informacije i o drugim Pernod Ricard proizvodima), sposobnost slanja, primanja i personalizacije komunikacije koju izaberete u trenutku registracije ili to automatski bude određeno sa vašom registracijom. Na primer, pretplata na bilten, kreiranje naloga, učešće u nagradnoj igri ili takmičenju, poziv ili prisustvo na događaju koji organizujemo ili se organizuje u naše ime;
  • Kada ste odabrani ili pozvani da prisustvujete događaju, obrađivaćemo Vaše lične podatke da bi smo Vas obavestili o detaljima, ulaznicama i drugim informacijama, te organizatorima pružili neophodne informacije;
  • Kada učestvujete u nagradnoj igri ili takmičenju obrađujemo Vaše lične podatke da bismo Vas identifikovali kao jedinstvene učesnike i informisali pobednike i druga lica o rezultatima;
  • Kada šaljete ili unosite svoje lične podatke na iPad-ove ili druge mobilne uređaje na događajima. Prikupljeni podaci koristiće se da bismo Vam obezbedili više informacija o relevantnim proizvodima;
  • Kada koristite opciju "Pošalji prijatelju"- ovaj lični podatak koristiće se samo jednom za slanje obaveštenja i nećemo ga ubuduće zadržavati, a u skladu sa domaćim zakonodavstvom;
  • Kada koristite QR kod ili ekvivalentnu funkciju prikazanu na Pernod Ricard proizvodima: mi obrađujemo Vaše lične podatke da bismo Vam poslali više informacija o proizvodima na kojima se prikazuje QR kod ili ekvivalentna funkcija ili drugi proizvodi;
 • Jer je legitiman interes Pernod Ricard da Vam pruži što bolje usluge:
  • U zavisnosti od Vaše saglasnosti, kada je ona potrebna, mi povremeno možemo kombinovati, ažurirati ili na neki drugi način poboljšavati prikupljene podatke o ličnosti putem naših digitalnih medija, a sa podacima koje dobijamo iz spoljnih zapisa ili od trećih lica. Na primer, možemo kombinovati čisto demografske ili anketne informacije (npr. starosti, polu, informacije o domaćinstvu i drugim interesima itd.), koje informacije nisu povezane sa bilo kojim ličnim podacima prikupljenim putem naših ponuda (kao što je tokom registracije naloga).

Navedene informacije i/ili demografske informacije, možemo koristiti kombinovane za naše interne marketinške i demografske studije i radi poboljšanja, personalizovanosti i prilagođavanja proizvoda i usluga koje Vam pružamo, a kako bismo što bolje zadovoljili Vaše potrebe. Neki od alata koje koristimo mogu uključiti automatizovano individualno donošenje odluka u skladu sa važećim zakonom.

Povratne informacije, pitanja ili komentare putem našeg odeljka "Kontaktirajte nas" i našeg sistema za prijavljivanje (ne)usaglašenosti: ako nas kontaktirate putem on-line obrasca za kontakt, Vaše lične podatke obrađivaćemo da bismo Vam odgovorili na Vaša pitanja ili komentare.

  • Trudićemo se da Vaši lični podaci ostanu tačni i ažurni, te izbegnemo dupliranje u našoj bazi podataka, proveravajući svaku Vašu interakciju sa nama i/ili nekim od naših partnera, a kako bismo osigurali da su Vaši lični podaci još uvek tačni ili bi trebalo biti upotpunjeni ili ažurirani sa dodatnim informacijama koje ste dostavili.
  • Možemo sprovesti profilisanje zasnovano na praćenju Vaših aktivnosti pretraživanja na našim digitalnim medijima kako bismo bolje razumeli Vaše želje i interesovanja, te prilagodili našu marketinšku komunikaciju Vašem profilu, osim ako se protivite uslovima obrade ove Politike privatnosti.

Pernod Ricard može obrađivati Vaše lične podatke na način koji uključuje automatsko donošenje odluka u sklopu izvršenje ugovora (npr. da bi izbegli prevarna plaćanja) ili shodno vašoj eksplicitnoj saglasnosti, kako bi što bolje bile zadovoljene Vaše potrebe u skladu sa Vašim željama.

Molimo Vas da imate na umu da se alati automatizovane obrade, koji se koriste, redovno proveravaju kako bi osigurali da se podaci o ličnosti pošteno obrađuju. Specifične mere kao što je minimalizacija podataka primenjuje se prilikom kreiranja profila. Pozvani ste da izrazite svoju tačku gledišta kroz pravo pristupa opisanog u kasnijem delu ovih pravila. Takođe možete da se usprotivite rezultatu automatske odluke tako što ćete poslati e-poštu kontaktnim podacima u Odeljku 15.

 1. Promotivne komunikacije

 

Vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati da bismo Vam slali ažuriranja (putem e-pošte ili pošte) o našim proizvodima i digitalnim uslugama, uključujući ekskluzivne ponude, promocije ili nove proizvode i digitalne usluge.

Imamo legitiman interes za obradu Vaših ličnih podataka u promotivne svrhe. Ovo znači da nam nije uvek potreban Vaš pristanak za obavljanje promotivnih aktivnosti. Međutim, tamo gde je pristanak potreban, mi ćemo Vam ga posebno i na jasan način zatražiti.

Imate pravo da u bilo kom trenutku opozovete pristanak da primate poruke promotivne komunikacije i to putem:

 

Možda ćemo Vas zamoliti da potvrdite ili ažurirate svoje marketinške preferencije ako nam zatražite da Vam pružamo dodatne informacije o proizvodima ili digitalnim uslugama u budućnosti, ili ako postoje promene u zakonu, propisima ili strukturi našeg poslovanja.

 

 1. Fotografisanje na društvenim događajima

 

Pernod Ricard prilikom organizovanja društvenih događaja i/ili učestvovanja u društvenim aktivnostima, a čija je svrha obuka i/ili upoznavanje lica sa brendovima i proizvodima, može vršiti fotografisanje u marketinške i/ili promotivne svrhe na osnovu našeg legitimnog interesa i/ili uz pristanak lica čiji podaci se obrađuju, a koje fotografije mogu biti objavljene na društvenim mrežama.

 

 1. Šta se dešava ako ne želite da nam dostavite svoje podatke o ličnosti?

 

Ukoliko se odlučite da nam ne prosledite Vaše podatke o ličnosti, kada je to od Vas zatraženo, možda nećete moći da učestvujete u određenim aktivnostima i personalizovanim pogodnostima, ili će usluge  digitalnih medija i specijalne ponude koje Vam se mogu ponuditi biti ograničene. Na primer, ako odbijete da podelite svoju e-adresu sa nama, nećete moći da primate naše biltene ili da se registrujete na našim digitalnim medijima. Međutim, da biste jednostavno pregledali naše digitalne medije i saznali više o Pernod Ricard-u i našim proizvodima, ne morate nam dati bilo kakve lične podatke. U svakom slučaju, uvek ćemo vas obavestiti o potrebi davanja ličnih podataka koji su neophodni da biste mogli koristi naše usluge.

 1. Kome možemo otkriti Vaše lične podatke i zašto?

 

 • U okviru Pernod Ricard Grupe

Pernod Ricard Srbija može deliti za svrhe navedene u Odeljku 4 Vaše lične podatke u okviru Pernod Ricard Grupe, uključujući privredna društva unutar Grupe širom sveta.

 • Sa trećim licima

Mi nikada nećemo deliti Vaše podatke o ličnosti sa bilo kojim trećim licem koje namerava da ih koristi za direktni marketing, osim ukoliko smo Vam konkretno rekli i Vi nam dali eksplicitan pristanak za to.

Pernod Ricard Srbija može takođe podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima, ali samo u sledećim slučajevima:

 • Za marketinške svrhe ako ste nam dali pristanak.
 • Za potrebe podrške: Možemo koristiti pružaoce usluga, agente ili druga angažovana lica kako bismo pružili podršku unutrašnjem poslovanju naših digitalnih medija i da bi nam pomogli u upravljanju njima ili različitim funkcijama, programima i promocijama koje su na njima dostupne. Svaka takva treća strana će u svako doba obezbediti iste nivoe bezbednosti za Vaše podatke o ličnosti kao Pernod Ricard i gde je potrebno, obavezaće se sporazumom da Vaše lične podatke čuva privatno, sigurno i obrađuje ih samo po specifičnim uputstvima Pernod Ricard;
 • Za zajedničke i ko-sponzorisane programe i promotivne svrhe: kada vodimo zajednički ili ko-sponzorisani program ili promociju na našim digitalnim medijima sa drugom kompanijom, organizacijom ili drugim renomiranim licima; i, u okviru ovog događaja, sakupljamo i obrađujemo lične podatke, iste možemo deliti sa našim partnerom ili sponzorom, a uz Vaš pristanak kada je neophodan. Ako Vaše lične podatke prikupljamo (ili delimo sa) privrednim društvom koje nije deo Pernod Ricard, ali je sudeonik promocije, mi ćemo Vas o tome obavestiti u trenutku prikupljanja Vaših ličnih podataka;
 • U parnične i bezbednosne svrhe: Vaše podatke o ličnosti takođe možemo otkriti ako to od nas bude zatraženo shodno zakonu, ili u našoj dobroj veri da je takva radnja razumno potrebna da bi se pridržavali zakonskih odredbi, da bi odgovorili na bilo koji zahtev, ili zaštitili bezbednost ili prava Pernod Ricard, njegovih klijenata ili javnosti;
 • U slučaju spajanja ili preuzimanja celokupnog ili dela Pernod Ricard od strane druge kompanije, ili u slučaju da Pernod Ricard proda ili na drugi način raspolaže u celosti ili delom poslova Pernod Ricard, sticalac bi imao pristup informacijama kojima raspolaže to Pernod Ricard privredno društvo, koji može uključivati lične podatke, u skladu sa važećim zakonom. Slično tome, podaci o ličnosti mogu biti preneti kao deo korporativne reorganizacije, postupka nesolventnosti ili drugih sličnih događaja, ako je to dozvoljeno, a vršiće se u skladu sa važećim zakonom.

 

 1. Da li se Vaši lični podaci odašilju primaocima koji se nalaze u drugim zemljama i zašto?

Pernod Ricard je globalna kompanija i Vaši lični podaci se mogu preneti preko međunarodnih granica. Podaci se mogu preneti u zemlje koje imaju različite nivoe zaštite kroz zakone o zaštiti podataka o ličnosti od onih koji postoje u zemlji odakle su ti podaci o ličnosti potekli. Vaši podaci o ličnosti mogu se preneti i između različitih kompanija unutar Pernod Ricard grupe u različitim zemljama. Pernod Ricard preduzima odgovarajuće mere za održavanje sigurnosti Vaših podataka o ličnosti, kako tokom tranzita, tako i na lokaciji prijema, primenom ugovornih klauzula kako je to odredila Evropska komisija i u skladu sa važećim zakonom.

Naši glavni provajderi usluga za funkcionisanje naših digitalnih medija nalaze se u Sjedinjenim Američkim Državama. Prenos podataka o ličnosti ovim pružaocima usluga sprovodi se u skladu sa važećim zakonima i oslanja se na standardne ugovorne klauzule kako je to propisala Evropska komisija ili Privacy Shield. Takvi provajderi usluga su obavezni i ugovorom koji obezbeđuje visok standard zaštite privatnosti i zahteva (između ostalih odredaba) da postupaju samo po Pernod Ricard uputstvima, te obavezani da implementiraju sve tehničke mere zaštite koje su na neprekidnom nivou neophodne, a kako bi se Vaši podaci o ličnosti zaštitili.

 

 1. Koliko dugo zadržavamo Vaše lične podatke?

 

Vaše lične podatke, koje ste nam poslali preko naših digitalnih medija, čuvaćemo u našim bazama dokle god je Vaš nalog aktivan, tokom trajanja ugovora sa Vama ili po potrebi kako bismo Vam pružili usluge koje ste tražili ili odgovorili na upite ili rešili probleme, pružili poboljšane i nove usluge. Vaše lične podatke takođe možemo zadržati u skladu sa našim unutrašnjim pravilima i postupcima zadržavanja, ako je to potrebno kako biste se pridržavali naših zakonskih i regulatornih obaveza, rešili sporove i izvršili naše ugovore.

Na navedeni način može se dogoditi da možemo, odnosno moramo zadržati Vaše podatke o ličnosti nakon što prestanete sa korišćenjem usluga Pernod Ricard ili naših digitalnih medija, a u skladu sa zakonskim ograničenjima.

Kad više nije potrebno zadržavati Vaše podatke o ličnosti, mi ćemo ih izbrisati ili anonimizovati. S tim da, ukoliko tražite od nas da izbrišemo Vaše podatke, u skladu sa Vašim pravima navedenim u odeljku 12 ovih pravila, mi ćemo zadržati osnovne informacije na listi potiskivanja kako bismo zabeležili Vaš zahtev i izbegli slanje neželjenih materijala u budućnosti.

 1. Kako obezbeđujemo Vaše lične podatke?

Pernod Ricard preduzima sve neophodne tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili poverljivost i sigurnost Vaših podataka o ličnosti prikupljenih sa ove internet stranice i / ili naših aplikacija, uključujući osetljive lične podatke. Ovi napori uključuju, ali nisu nužno ograničeni na: (i) čuvanje Vaših ličnih podataka u sigurnim operativnim okruženjima koja nisu dostupna javnosti i koja su dostupna samo ovlašćenim zaposlenima u Pernod Ricard, kao i našim agentima, izvođačima i obrađivačima; i, (ii) provere identiteta registrovanih korisnika pre nego što pristupe svojim podacima o ličnosti koje obrađujemo.

 1. Koja su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima?

 

 • Ako su Vaši lični podaci obrađivani na osnovu Vašeg pristanka, Vašu saglasnost možete da povučete u bilo kom trenutku;
 • Možete zatražiti pristup Vašim podacima o ličnosti;
 • Možete zatražiti da ispravite svoje lične podatke ako su netačni, nepotpuni ili zastareli;
 • Možete tražiti brisanje Vaših podataka o ličnosti (i) ako Vaši podaci o ličnosti više nisu potrebni za određenu svrhu obrade podataka, (ii) povukli ste saglasnost na obradu podataka zasnovanu isključivo na takvoj saglasnosti, (iii) prigovorili ste obradi podataka, (iv) obrada ličnih podataka je nezakonita, (v) lični podaci moraju biti izbrisani kako bi se pridržavali zakonskih obaveza koje se odnose na Pernod Ricard. Pernod Ricard će preduzeti razumne korake da obavesti druge subjekte grupe Pernod Ricard o takvom brisanju.
 • Možete zahtevati ograničenje obrade (i) u slučaju da se osporava tačnost Vaših ličnih podataka kako bi Pernod Ricard bio u mogućnosti da proveri takvu tačnost, (ii) ako želite ograničiti obradu svojih ličnih podataka, a ne i brisati ih uprkos činjenici da je obrada nezakonita, (iii) ako želite da Pernod Ricard zadrži Vaše lične podatke zato što su Vam potrebni za odbranu u kontekstu pravnih zahteva (iv) ako ste se usprotivili obradi, ali Pernod Ricard vrši proveru da utvrdi da li ima legitimne osnove za takvu obradu koja može nadjačati Vaša prava (v) ako se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu Pernod Ricard.
 • Možete tražiti prenosivost podataka o ličnosti koje ste nam ustupili, naročito ako se obrada ličnih podataka zasniva na Vašoj saglasnosti ili izvršenju ugovora.
 • Uvek imate mogućnost da ne delite ništa od Vaših ličnih podataka sa nama. Ako odaberete ovu opciju, možda ćete biti ograničeni u aktivnostima i pogodnostima koje Vam možemo pružiti.
 • Imate pravo da se protivite obradi Vaših ličnih podataka, uključujući i u svrhu marketinga na osnovu profilisanja.

 

 1. Kako obrađujemo lične podatke maloletnih lica?

Sajt nije namenjen maloletnim licima, tako da ne obrađujemo lične podatke maloletnika. Morate biti stariji od najmanje osamnaest godina da biste napravili nalog i učestvovali u aktivnostima i transakcijama na našim digitalnim medijima. Ako budemo obavešteni ili saznamo da nam je maloletnik poverio lične podatke putem naših digitalnih medija navedene lične podatke izbrisaćemo.

 1. Da li smo povezani sa internet sajtovima trećih lica?

 

Naše digitalne usluge mogu sadržati veze koje će Vas usmeriti na druge internet stranice ili usluge kojima  upravljaju i kontrolišu ih treća lica. Ovo uključuje veze sa oglašivača, sponzorima i partnerima koji mogu koristiti naše brendove ili logo(e) kao deo sporazuma o ko-brendiranju.

 

Operatori drugih sajtova mogu prikupljati podatke od Vas, a koje će oni koristiti u skladu sa sopstvenim politikama zaštite podataka ili politikama privatnosti. Mi nemamo kontrolu nad internet sajtovima trećih lica, stoga Vaša upotreba njihovih internet lokacija i funkcija podleže politici privatnosti objavljenim na tim internet stranicama. Pernod Ricard nije odgovoran za bilo kakvu praksu privatnosti ili poslovne prakse korišćenjem sajta trećih lica, stoga je neophodno biti oprezan i upoznati se sa politikama privatnosti koje se primenjuju na te spoljne internet lokacije koje posećujete, a pre nego što pružite bilo koje svoje lične podatke.

 

 1. Kako nas možete kontaktirati ili nadležan nadzorni organ?

Ako imate pitanja, pritužbe ili komentare u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili našim praksama prikupljanja informacija, obratite nam se pisanim putem na:

Pernod Ricard Srbija

Bulevar oslobođenja 211,

11000 Beograd

Serbia

Ili slanjem e-mail-a na: info@pernod-ricard-serbia.com

Obaveštavamo Vas da takođe možete podneti žalbu Nadzornom organu zemlje u kojoj se nalazite, ako imate zabrinutost zbog uslova za obradu Vaših ličnih podataka od strane Pernod Ricard; za Republiku Srbiju - Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti.

 1. Izmene naše Politike privatnosti

 

Naša politika privatnosti pod redovnim je pregledom i sve eventualne ispravke i dopune postavićemo na ovoj internet stranici, stoga Vas molimo da se redovno informišete o našoj Politici privatnosti i Politici kolačića.

 

Ova Politika privatnosti je poslednji put ažurirana u oktobru, 2018. godine