Published On 21/08/2019

PERNOD RICARD Izvršni Direktor: Informisani potrošači će praviti zdravije izbore

„Informacija je moć“, izjavio je protekle nedelje šef francuske kompanije Pernod Ricard,
proizvođača žestokih alkoholnih pića, predstavnicima EU odgovornim za formiranje zakona,
naglašavajući fundamentalnu ulogu obrazovanja potrošača kada je u pitanju smanjenje
zloupotrebe alkohola, naročito među studentima.
Kako ohrabriti mlade ljude da donose zdravije izbore vezano za alkohol? Prema alkoholnoj industriji,
odgovor na ovo pitanje nalazi se u informacijama i kampanjama osvešćivanja, više nego u porezima i
regulativama.
Ova poruka je prosleđena na EURACTIV događaju pre nekoliko nedelja (30-og januara), kada je
Pernod Ricard proslavio desetogodišnjicu partnerstva sa kampanjom „Responsible Party“
(„odgovorna žurka“) koju vodi Erasmus studentska mreža (ESN) i njihovi ogranci širom Evrope.
Više od jedne decenije, „ambasadori“ kampanje Responsible Party posećivali su studentske žurke
širom Evrope šireći informacije o zloupotrebi alkohola, nudeći mladim ljudima vodu i hranu i
pomažući im da se sigurno odvezu do kuće.
„Responsible Party“ predstavlja posvećenost Pernod Ricard-a kao člana Foruma za alkohol i zdravlje
pod okriljem Evropske komisije, koji udružuje veliki broj interestnih lica u naporima da se što više
umanji šteta uzrokovana alkoholom.
Prilikom događaja u Briselu razmatrali su se načini ohrabrivanja mladih ljudi da usvoje zdravije navike
kada je u pitanju piće. Svi učesnici složili su se oko uloge koju privatan sektor ima u obezbeđivanju
informacija koje su potrošačima neophodne kako bi donosili sopstvene odluke.
„Informacija je moć i ništa nije moćnije od nekoga ko se ponaša odgovorno na osnovu celokupnog
znanja“, rekao je Alexandre Ricard, Izvršni Direktor Pernod Ricard-a, naglašavajući kako partnerstva
poput onog koje kompanija ima sa ESN-om mogu imati pozitivan uticaj na obezbeđivanje informacija
mladima.
Paul Skehan, Senior Direktor u PepsiCo EU, dao je sličan komentar, govoreći da kada zakonodavci
donose zakone i poreze koji prave izbore u ime ljudi time građanima oduzimaju odgovornost.
Rezultat je da građani ne razmišljaju odgovorno, zaključio je.
Prema rečima predsednika ESN-a, Joao Pinto-a, sve moguće strategije vode obrazovanju i
zdravstvenoj pismenosti. Međutim, upozorio je i da može biti i kontraproduktivno „držati
predavanje“ studentima o ovoj temi, sugerišući zakonodavcima i industriji da podrže peer-to-peer
pristup (vršnjak - vršnjaku model komunikacije) kampanje Responsible Party u kojoj studenti direktno
komuniciraju sa drugim studentima.
Skehan, koji je sa ovom temom upoznat još kao bivši generalni direktor lobija proizvođača alkohola,
SpiritsEurope, se složio sa ovom tvrdnjom. „Kao industrija, mi imamo odgovornost da pružimo
informacije, a edukacija je više za države članice. Mi možemo negovati proces edukacije,
obezbeđivanjem pravih informacija, ali to nije zapravo naš zadatak“, rekao je Skehan.
Samoprocena komisije
„Nametanje nečega sa vrha ne funkcioniše“, potvrdio je Arunas Vinciunas, šef kabineta EU
poverenika za zdravstvo, Vytenisa Andruikaitis-a.
 
Čak i kada bi EU članice odlučile da zabrane zaslađena pića na kasi, edukacija bi i dalje bila potrebna
da bi se poboljšala efikasnost takvih zakona, rekao je, pozdravljajući ESN kampanju Responsible Party
jer se bori protiv problema opijanja.
„Potrebno nam je više kampanja ovog tipa“, rekao je.
Opijanje se smatra bihevioralnim faktorom rizika, prema izveštaju „Health at a Glance“ Evropske
komisije iz 2018, sastavljenom u saradnji sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).
Prekomerno konzumiranje alkohola, kako među adolescentima tako i među odraslima, ostaje važno
pitanje javnog zdravlja, zaključila je studija, naglašavajući da je skoro 40% adolescenata prijavilo
najmanje jedno opijanje u proteklim mesecima.
Vinciunas je takođe imao prilike da napravi ukupnu procenu zakonodavne politike komisije, rekavši
da „smo kao institucija uradili mnogo dobrih stvari za zaštitu i očuvanje zdravlja ljudi, ali nam je
nedostajao više koordinisan trud: na kraju bih od 10 dao ocenu 7“.
„Mi nismo samo promenili način rada, već smo uključili i više učesnika“, rekao je, dodajući da će
komisija ući u istoriju zbog formata građanskog dijaloga, aktivnog razgovora sa građanima koji je
Jean-Claude Juncker promovisao od početka svog predsedavanja.
Responsible Party
Program prevencije Responsible Party, lansiran 2009. godine od strane ESN-a obuhvatio je više od
400.000 studenata u 32 zemlje.
Panevropski oblik ove inicijative bio je pozdravljen od strane Alexandre Ricard-a koji je partnerstvo sa
ESN-om opisao kao „savršeno partnerstvo za pro-EU kompaniju poput Pernod Ricard-a u kojem svaka
strana pobeđuje“.
„Jedan od mojih snova je da primenimo Responsible Party širom sveta, ali moramo pronaći nove
partnere kako bismo to ostvarili“, rekao je Ricard.
„Da bismo uveli promene neophodno je da pokrenemo dijalog i da razgovaramo sa više interestnih
strana. U ovome EU institucije mogu mnogo da pomognu“, rekao je Pinto iz ESN-a, naglašavajući da
institucije, kompanije i organizacije treba da rade „sa“ mladim ljudima, ne samo „za“ mlade ljude.
Ipak, industrija nije uvek dobrodošla u pregovorima, rekao je Skehan. Kritičari zaključuju da industrija
ne bi trebalo da bude deo ovakve vrste partnerstva, pošto industrija obezbeđuje proizvod, izjavio je.
Procenu programa izvršila je francuska Fondacija za istraživanja o alkoholu između 2015. i 2017.
Rezultati izveštaja pokazali su da 88.8% intervjuisanih smatra program korisnim, a 61.4% je prijavilo
promene u njihovom ponašanju vezano za alkohol.
 
Više informacija i video možete naći na linkovima ispod:
healthier-choices/
a-responsible-united-and-convivial-europe?_ga=2.104124807.641761927.1549546669-
1021878329.1545251091
Share this