Published On 21/08/2019

Informacija za potrošače

Evropski proizvođači potpisali Memorandum o razumevanju kako bi pružili informacije o energetskoj vrednosti žestokih alkoholnih pića

 

 

 

Pernod Ricard se zajedno sa EU sektorom žestokih alkoholnih pića obavezao na pružanje  jasnih informacija potrošačima vezano za naše proizvode, da bi im omogućio informisan I odgovoran izbor.

 

Informacija za potrošače: Evropski proizvođači potpisali Memorandum o razumevanju kako bi pružili informacije o energetskoj vrednosti žestokih alkoholnih pića

 

 

 

Pariz, 4. jun 2019.spiritsEUROPE, evropsko trgovinsko udruženje proizvođaća žestokih alkoholnih pića potpisalo je danas Memorandum o razumevanju (MoU) u kojem se sektor obavezuje da će pružiti informacije o energetskoj vrednosti na etiketi, zajedno sa kompletnim spiskom sastojaka i detaljnim informacijama o proizvodima koji će biti prikazani online. Ceremonija potpisivanja održala se u prisustvu predstavnika EU zdravstva, Vytenisa Andriukaitisa, tokom zasedanja Generalne skupštine udruženja u Parizu.

Memorandum o razumevanju je dobrovoljni dogovor podržan od strane Evropske komisije koji daleko prevazilazi početne obaveze koje je sektor uspostavio u martu 2018. godine.

Po prvi put, Memorandum o razumevanju predviđa jako dinamičan i ambiciozan plan primene vezano za prikazivanje energetske vrednosti na etiketi, prema kojem će svaka četvrta boca koja se plasira na tržište EU imati informacije o energetskoj vrednosti na etiketi do kraja 2020. godine – udeo koji će porasti na 50%, odnosno 66% do kraja 2021, odnosno 2022. godine.

Za online spisak sastojaka, sektor će ići i dalje od postojećih zakonskih obaveza, obavezujući se da će prikazivati i sirovine za sve kategorije žestokih alkoholnih pića i votki koji se prave od jedinstvene sirovine.

Nakon dugotrajnih i intenzivnih pregovora tokom proteklih 14 meseci pod okriljem predstavnika EU za zdravlje i kvalitet hrane, Vytenisa Andriukaitisa u Evropskoj Komisiji, cilj Memoranduma o razumevanju jeste da predoči zajedničke ciljeve i formuliše transparentan i ambiciozan samo-regulatorni pristup koji će uzeti u obzir potrebe informisanja potrošača, kao i specifične aspekte sektora i postojeće zakonske okvire.

Potpisnici – nekoliko kompanija članica i članica trgovinskih organizacija stavili su individualni potpis uz spiritsEUROPE – da će sarađivati sa Komisijom na praćenju uticaja i efikasnosti ovog Memoranduma o razumevanju. Predviđena su dva sastanka godišnje na kojima će se na redovnoj bazi analizirati napredak.

 “Ponosni smo na jedinstvenu i pionirsku obavezu koju su danas potpisali evropski proizvođači žestokih alkoholnih pića, a koja će potrošačima pružiti tražene informacije”, rekao je Christian Porta, Predsednik udruženja spiritsEUROPE.

“Informacije o kalorijama će se pojaviti na bocama, dok ćemo kompletne informacije o sastojcima i nutritivnim vrednostima nastavljati da razvijamo kroz jednostavne online alatke koje će dalje osnaživati potrošače da prave informisane i odgovorne izbore”, dodao je. “Tekst koji je danas dogovoren pruža evropskim proizvođačima neophodnu jasnoću i uputstva za implementiranje dogovorenih pravila u veoma ambicioznim rokovima,” zaključio je.

Zvaničnik Andriukaitis je rekao: “Živimo u vremenu u kojem potrošači sve više žele da budu bolje obavešteni o tome šta jedu i šta piju, kako bi mogli da prave zdravije izbore. Stoga sam zadovoljan što je danas sektor žestokih alkoholnih pića napravio značajan korak ka pružanju Evropljanima upravo te mogućnosti.

Razumem da su mnoge kompanije i udruženja morali da se okupe sa zajedničkim ciljem kako bi napravili plan koji mi je danas predstavljen. Čestitam sektoru na ovim naporima i pozivam sve proizvođače da primene odredbe Memoranduma o razumevanju u dogovorenim parametrima i rokovima.”

 

 

 

Napomena za izdavača

Za više informacija molim kontaktirajte: 

 

  • Ulrich Adam, generalni direktor spiritsEUROPE- Tel: +32 477 63 67 adam@spirits.eu

 

spiritsEUROPE je telo koje predstavlja industriju žestokih alkoholnih pića na Evropskom nivou, uključujući 31 udruženje i 9 međunarodnih kompanija: www.spirits.eu.

 

Kliknite ovde za kompletan Memorandum o razumevanju.

 

Share this