Nasze wartości

Wierzymy, że sukces firmy opiera się na wartościach, które dzielą ludzie w niej pracujący. Pozwala to Grupie Pernod Ricard, działającej w zdecentralizowanych strukturach, na określenie i realizację spójnej strategii biznesowej.


 

SPOSÓB DZIAŁANIA - DECENTRALIZACJA

Decentralizacja jest założeniem organizacyjnym o zasadniczym znaczeniu - ośrodki decyzyjne są przesunięte jak najbliżej rynku i konsumenta, a lokalni pracownicy są zaangażowani w realizację strategii firmy.

SPOSÓB BYCIA - CONVIVIALITY

Grupa Pernod Ricard podpisuje się motto “Créateurs de convivialité”, odzwierciedlającym jej charakter i działania na przestrzeni wielu lat. ‘Conviviality’ to serdeczna atmosfera tworzona przez firmę, jej pracowników a także marki.

Nie jest to błaha decyzja: budowanie Conviviality na świecie w dzisiejszych czasach jest wyrazem wielkiej ambicji. Jest synonimem otwartości, dialogu, empatii i szacunku dla odmienności.

Patrick Ricard, Prezes Zarządu Pernod Ricard w latach 1978 – 2012

DUCH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przedsiębiorczość jest kluczową częścią filozofii zarządzania Grupy. Pracownicy i menadżerowie są nagradzani za swoje umiejętności przywódcze, zdolność do przyjmowania odpowiedzialności za projekty i podejmowanie rozsądnego ryzyka biznesowego w celu wykorzystania pojawiających się szans i możliwości, a także są cenieni za innowacyjność.

WZAJEMNE ZAUFANIE

Jest niezbędne w biznesie, w którym pracownicy zachęcani są do podejmowania samodzielnych decyzji. W ramach Grupy, dzięki zdecentralizowanej strukturze, poszczególne oddziały mają dużą swobodę działania. Na każdym poziomie zarządzania następuje delegacja uprawnień na podwładnych, którym firma ufa, że działają w zgodzie z Kodeksem Etycznym – Kartą Pernod Ricard. Pracownicy w zamian mogą ufać swoim przełożonym, że ci będą wspierać ich w działaniach, dzieląc się z nimi odpowiedzialnością.

SILNE POCZUCIE ZASAD ETYCZNYCH

Od wszystkich pracowników Pernod Ricard wymaga się silnego poczucia etyki i pracy w oparciu o przejrzystość działań i szacunek dla innych. W kreowaniu tej postawy wspierają nas samoregulujące kodeksy i deklaracje wewnętrzne, takie jak Karta Pernod Ricard, Karta Zrównoważonego Rozwoju Pernod Ricard oraz Kodeks Przekazów Marketingowych Pernod Ricard.