Różnodność i włączanie

Praca w Pernod Ricard zaczyna się od zadbania o to, by pracownicy czuli się naprawdę wysłuchani, doceniani i bezpieczni.

Jesteśmy otwarci na świat, różnorodni i zjednoczeni.

Wiemy, że razem możemy dokonać wielkich rzeczy, czerpiąc z tego radość. 
 
W Pernod Ricard postrzegamy różnorodność i włączanie jako źródła siły i wzbogacenia naszych zespołów, naszej firmy i społeczności. 
 
Staramy się wspierać bezpieczną, uczciwą i włączającą kulturę w miejscu pracy, która ceni wszystkich w organizacji za to, kim naprawdę są. To kultura, która docenia różne doświadczenia i punkty widzenia, jednocząc je, aby napędzać nasz wspólny sukces.

Globalne podejście do różnorodności i włączania

Nasze podejście do różnorodności i włączania (D&I) pozwala naszym zespołom na całym świecie realizować wspólny cel. Jednocześnie zapewnia niezbędną elastyczność, aby szanować kontekst lokalny i potrzeby pracowników.

Podejście to odzwierciedla nasze zobowiązanie do uwzględnienia różnorodności i włączania w naszych wartościach i praktykach organizacyjnych, w tym w procesach HR. Takie podejście zaowocowało na przykład znacznym postępem w osiąganiu równowagi płci w naszej kadrze kierowniczej najwyższego szczebla.

Globalne cele D&I:

  • Różnorodność - równowaga płci: osiągnięcie co najmniej 40% reprezentacji każdej płci w naszej kadrze kierowniczej wyższego szczebla do 2030 r.
  • Równość - zapewnienie równości wynagrodzeń bez względu na płeć 

 

Ostatnio wprowadzone inicjatywy:

  • Dołączyliśmy „Indeks włączania” (Inclusion Index) do naszej corocznej ankiety (I say), aby stale śledzić, jak nasze wysiłki w zakresie różnorodności i włączania przekładają się na odczucia pracowników
  • Rozpoczęliśmy samoocenę dojrzałości naszej organizacji w zakresie D&I, aby zweryfikować nasze praktyki w zakresie D&I i zapewnić, że nasze plany działania skupiają się na tym, co jest najważniejsze dla pracowników
  • Utworzyliśmy Radę ds. D&I składającą się z menedżerów wyższego szczebla, aby zapewnić dynamikę i ciągły postęp w zakresie różnorodności i włączania

 

 

Globalne ramy różnorodności i włączania
 

Różnorodność

oznacza w Pernod Ricard różnice – widoczne bądź nie – które każdego czynią wyjątkowym, i które budują naszą wspólną siłę

Włączanie

znajduje się w samym centrum conviviality. W Pernod Ricard oznacza to otwartość i pozwolenie na to, aby nasze różnice nas łączyły i tworzyły środowisko temu sprzyjające – aby uwolnić magię międzyludzkich więzi.

 

Globalne cele różnorodności i włączania
 

Równe traktowanie talentów

Uczciwe i przejrzyste procesy dotyczące talentów (przyciąganie i rekrutacja, zarządzanie, rozwój) w celu zapewnienia równych szans

Kultura convivialite

Kultura i zachowania, które kreują włączające, elastyczne i bezpieczne środowisko, gdzie każdy czuje, że jest ważny i zainspirowany, aby dać od siebie jak najwięcej

 

Innowacje i rozwój

Wspieranie rozwoju biznesu i innowacji poprzez uwzględnienie wszystkich perspektyw i pomysłów

Reputacja

Wykorzystanie naszego głosu i platform do promowania postępu wśród naszej branży i społeczeństwa

Pernod Ricard znalazł się na liście Najlepszych Pracodawców Świata magazynu Forbes w roku 2023 - jako jeden z najlepszych pracodawców i miejsc pracy na świecie.

Postrzegamy różnorodność i włączanie jako coś więcej niż tylko odpowiedzialność korporacyjną; to strategiczny priorytet biznesowy i kluczowy sposób, w jaki rekrutujemy i rozwijamy zróżnicowaną globalną pulę talentów oraz przygotowujemy kolejne pokolenie liderów.

Wspieramy równe szanse, aby zapewnić udaną i satysfakcjonującą karierę Tobie i każdemu pracownikowi Pernod Ricard.

Nasze procesy rozwoju talentów i zarządzania zostały zaprojektowane tak, aby były sprawiedliwe, obiektywne i spójne na każdym etapie zatrudnienia - od rekrutacji, poprzez plany rozwojowe, aż do rozwoju kariery.