Hakkımızda

 

Kurumumuz

 

Merkez odaklı olmayan ve yerelleşmeye önem veren yapımız, tüketiciyle yakın olmamızı sağlar

Dünyanın farklı ülkelerindeki ofislerimizin, yönetim özgürlüğüne sahip olmaları sektörümüzde tektir. Grubumuzun dünya çapında 86 ofisi bulunmaktadır. Bu geniş ve rekabetçi ağ, markalarımıza ve müşterilerimize olabildiğince yakın durarak karar almamızı sağlar. Yerel her ofis özerk bir yapıya sahip birer merkez konumundadır ve stratejimiz doğrultusunda sonuçlar oluşturma sorumluluğu taşımaktadır. Bu özgür yapı üç temel prensibe dayanmaktadır: projelerin önceliklendirilmesi, kaynakların ortak kullanımı ve müşteri taleplerini karşılayabilmek için süreçlerin en basite indirgenmesi.

 

 

Kültürümüz

 

Pernod Ricard Yaklaşımı: Kazanma ruhuna sahip bir takım

Grubumuzun kültür ve değerlerini günbegün özümseyen ve sağlamlaştıran özverili çalışanlarımız, başarımızın temelini oluşturmaktadır. Kazanma ruhu; girişimcilik, karşılıklı güven ve etik anlayışımızın harmanlanmasıyla oluşmaktadır ve bu üç değer kurumsal kültürümüzün temel taşlarıdır. Dünyanın farklı ülkelerindeki ofislerimizin, merkez ofise birebir bağlı olmadan yönetim özgürlüğüne sahip olmaları ve iş hayatını keyfe dönüştüren anlayışımızla Pernod Ricard Yaklaşımı, yüksek performans için bir araç olmanın yanı sıra, farklılıkları özümseyerek, sektörde uzmanlaşmamızı ve iş süreçlerimizi önceliklendirerek iyileştirmemizi sağlamaktadır. Bu anlayış, hızla değişen pazar şartlarına uyum sağlamamızı beraberinde getirirken, grubumuza ihtiyacı olan hızı ve gücü katar.

 

Girişimci Ruh 

Pernod Ricard, uluslararası arenadaki hızlı büyümesini bünyesinde çalışan kadın ve erkeklerin tek bir özelliğine borçludur: girişimci ruhlarına.

Bu kurumsal kültür, Pernod Ricard’ın ilk günden itibaren tüm işletim ve yönetim sisteminin temelini oluşturmuştur. Bu kültür, bireysel girişimciliği ortaya çıkarmanın yanı sıra yaratıcılığın önemini vurgulamakta ve her bir çalışanın hata yapma hakkına sahip olduğunun altını çizmektedir. Girişimci ruh olmadan, merkez ofisten bağımsız yapımız var olamaz. Pernod Ricard her bir çalışanını pazarın sunduğu tüm fırsatları değerlendirebilecek güvenilir birer girişimci olarak görmektedir. 

Karşılıklı güven

 

Pernod Ricard tüm ilişkilerini karşılıklı güven üzerine kurar. Bu güvenin merkezindeki temel prensip, her bir çalışanın hem üstlerine hem de astlarına eşit mesafede olmasını ve ulaşılabilirliğini sağlamaktır. Diyaloglarımızın şeffaflığı, yeniliklere ve farklılıklara olan saygımız ve kucaklayıcı tavrımız bizi farklı kılar. Farklılıkların yarattığı zenginliğin bilinciyle, hem kişisel hem de bir bütün olarak daha güçlü bir duruşun bu sayede var olabileceğinin farkındayız.  

 

  1. Güçlü etik anlayışı

  2.  

    Örnek gösterilecek bir ahlaka sahip olmayan kimse lider olamaz. Pernod Ricard’ın tarih ve kültüründeki en temel unsur etik anlayışıdır. Kurulduğu günden itibaren şirketimiz dünya üzerindeki tüm insan ve kültürlere karşı sorumluluklarını, saygısını ve şeffaflığını evrensel değerlere bağlı kalarak göstermiştir. Farklılıklara olan yaklaşımı ve bu sayede gösterdiği gelişim, bu anlayışının en belirgin yansımasıdır.

Rakamlarla Pernod Ricard
9,182

€M Net Satış

FY 19

#2

Şarap ve Alkollü İçecekler'de

Dünya Sıralaması

16

Markamız Dünya'da

Top 100 İçinde

95%

Çalışan Memnuniyeti

(2019 ISay Çalışan Bağlılığı Anketi)