Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000034442; NIP: 777-00-03-038; kapitał zakładowy: 299.510.000 PLN (wpłacony w całości). Biuro w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa