Opublikowano 20/01/2013

Wyborowa s.a. reorganizuje działalność produkcyjną

Zarząd spółki WYBOROWA S.A. z dniem 21 stycznia 2013 r. postanowił zakończyć produkcję w zakładzie przy ulicy Komandoria 5 w Poznaniu i przenieść ją do swojego zakładu w Zielonej Górze.

Decyzja ta została podjęta ze względu na ograniczenia prawne oraz względy ekonomiczne. Ograniczenia prawne wynikają z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru MALTA w Poznaniu, a względy ekonomiczne związane są z trudną sytuacją przemysłu spirytusowego w Polsce utrzymującą się przez ostatnich kilka lat. W celu zachowania istniejących miejsc pracy, pracownikom zatrudnionym w zakładzie przy ulicy Komandoria w Poznaniu zaproponowana została kontynuacja zatrudnienia w zakładzie przy ulicy Janikowskiej w Poznaniu oraz w zakładzie w Zielonej Górze. Pracownicy, którzy nie będą zainteresowani propozycją przejścia do zakładu w Zielonej Górze, będą mogli skorzystać z przygotowanego przez Spółkę korzystnego programu odpraw. Jednocześnie spółka WYBOROWA S.A. oferuje tym pracownikom pomoc w zakresie przekwalifikowania oraz udział w programie wspomagającym znalezienie nowego zatrudnienia na rynku pracy. Decyzja Zarządu Spółki nie ma wpływu na zakres działalności oraz sytuację pracowników obecnie zatrudnionych w zakładzie rektyfikacji w Poznaniu przy ulicy Janikowskiej.

WYBOROWA S.A. to jeden z czołowych producentów napojów spirytusowych w Polsce. Jej najbardziej znane marki to Wódka WYBOROWA, LUKSUSOWA i PAN TADEUSZ. Produkcja spirytusu będącego podstawą wszystkich napojów alkoholowych wytwarzanych przez Wyborowa S.A. odbywa się w Poznaniu, w zakładzie przy ulicy Janikowskiej.Z kolei działalność rozlewnicza prowadzona była dotychczas w dwóch zakładach: w Zielonej Górze przy ulicy Jedności oraz w Poznaniu przy ulicy Komandoria. W tej drugiej lokalizacji wódka produkowana była od roku 1927, początkowo w ramach Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dnia 23 kwietnia 2002 r. Rada Miasta Poznania przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru MALTA w Poznaniu, na którym zlokalizowany jest zakład produkcyjny przy ulicy Komandoria. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego ustala, że w ciągu 15 lat od daty jego przyjęcia, teren zakładów produkcyjnych WYBOROWA S.A. zostanie przekształcony na tereny usług rekreacyjno-sportowych. W konsekwencji Spółka musi zaprzestać działalności produkcyjnej na tym terenie. Jednocześnie plan zagospodarowania uniemożliwia Spółce dokonywanie inwestycji i modernizacji w zakładzie niezbędnych do prowadzenia działalności.

Decyzja dotycząca konsolidacji działalności rozlewniczej w jednym zakładzie produkcyjnym była podyktowana także względami ekonomicznymi. Spółka, aby dostosować swą działalność do zmieniających się potrzeb rynku i utrzymać konkurencyjność oraz biorąc pod uwagę ograniczenia związane z lokalizacją zakładu produkcyjnego w Poznaniu, podjęła decyzję o skonsolidowaniu działalności rozlewniczej w jednym zakładzie w Zielonej Górze. Z powodu braku możliwości modernizacji zakładu przy ulicy Komandoria, wysiłki inwestycyjne skupione zostaną w zakładzie przy ulicy Janikowskiej oraz w rozlewni w Zielonej Górze.

Zarząd zdaje sobie sprawę z wagi tej decyzji oraz jej konsekwencji dla pracowników zakładu przy ulicy Komandoria w Poznaniu. Dlatego też spółka złożyła 43 pracownikom propozycję kontynuowania pracy w zakładzie w Zielonej Górze, gwarantując im bezpłatne zakwaterowanie i transport. Kolejnych 30 pracowników otrzymało propozycję pracy w zakładzie przy ulicy Janikowskiej w Poznaniu. Pracownicy, którzy nie będą zainteresowani tymi propozycjami będą mogli skorzystać z odprawy w wysokości nawet do 15-krotności miesięcznego wynagrodzenia. Ponadto, wszyscy pracownicy będą mogli przystąpić do programu aktywizacji zawodowej lub skorzystać z kursów, szkoleń lub przeszkoleń. W tym zakresie Spółka rozpoczęła już współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. 13 pracowników zatrudnionych na umowy tymczasowe będzie pełnić swoje obowiązki aż do czasu wygaśnięcia umów.

Wyborowa S.A. utrzyma produkcję spirytusu dla wszystkich swoich marek w zakładzie rektyfikacji przy ulicy Janikowskiej, kontynuując tradycję produkcji wódek w Poznaniu.

Share this