Opublikowano 10/09/2018

Raport IARD pokazuje, że wiodący producenci piwa, wina i napojów spirytusowych dotarli do setek milionów ludzi na całym świecie ze swoją misją przeciwdziałania szkodliwej konsumpcji alkoholu

11 firm stojących za najpopularniejszymi markami piwa, wina i napojów spirytusowych na świecie stworzyło nowe i innowacyjne partnerstwa między sektorami podejmując się realizacji tzw. „zobowiązań producentów”.

Do ich osiągnięć zaliczamy:

   - Realizację średnio 347 programów profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie praktyce prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu w latach 2014-2017
   - Dotarcie do ponad 6 milionów nieletnich osób w latach 2015-2017 poprzez bezpośrednie interakcje i wskazywanie negatywnych skutków spożywania alkoholu w tej grupie wiekowej 
   - Zobowiązanie agencji reklamowych do przestrzegania kodów reklamy alkoholu związanych z odpowiedzialnym spożyciem alkoholu, które zostały zamieszczone w 97% umów w 2017 r.
   - Wzrost liczby lokalnych inicjatyw zrealizowanych w obszarze odpowiedzialnego handlu o 66% w latach 2014-2017

W 2012 roku wiodący producenci piwa, wina i napojów spirytusowych, będący członkami International Alliance for Responsible Drinking (IARD), zobowiązali się do wspólnej pracy na rzecz zwalczania szkodliwego picia alkoholu i ustanowienia nowych odpowiedzialnych standardów w szeroko pojętej branży napojów alkoholowych.

Pełna wersja opublikowanego raportu szczegółowo opisuje postępy poczynione w ciągu ostatnich pięciu lat. Prezentuje osiągnięcia trzech sektorów, publicznego, prywatnego i obywatelskiego, które wspólnie stawiły czoła wyzwaniom takim jak szkodliwe spożycie alkoholu czy choroby niezakaźne (NCD) oraz realizowały założenia zrównoważonego rozwoju (SDG).

Osiągnęliśmy bardzo wiele współpracując razem, a mimo to wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Widzimy pozytywne zmiany w wielu częściach świata w kontekście picia alkoholu przez nieletnich, spożywania alkoholu w nadmiarze, czy prowadzenia pojazdów po jego spożyciu. Chcemy jednak dostrzegać więcej pozytywnych zmiany na całym świecie.

1. Ograniczenie spożycia alkoholu przez osoby nieletnie

2. Wzmocnienie i rozszerzenie obszaru obowiązywania marketingowych kodeksów praktyk.

3. Dostarczanie informacji oraz odpowiedzialnych, innowacyjnych produktów konsumentom.

CEO, Przewodniczący i Chief Executive IARD - Diageo Ivan Menezes stwierdził: „Po upływie pięciu lat możemy z dumą zaprezentować dotychczasowe efekty naszych działań oraz zastanowić się nad tym, co musimy zrobić w przyszłości. Naszym obowiązkiem jest zwalczanie szkodliwego spożywania alkoholu dla poprawy zdrowia na świecie, a także zmniejszenia ryzyka chorób niezakaźnych. Poprzez nasze zobowiązania stworzyliśmy mocne fundamenty dla przyszłych działań, niemniej widzimy, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Nie możemy jednak działać sami. Innowacyjne partnerstwa z przedstawicielami handlu detalicznego, instytucjami państwowymi, organami odpowiedzialnymi za realizację polityki zdrowotnej i organizacjami pozarządowymi znacząco przyczyniły się do postępów, które udało się nam poczynić.”

CEO i Prezes IARD - Henry Ashworth oświadczył, że "zobowiązania producentów pokazują determinację wiodących światowych wytwórców, by stać się katalizatorem zmian i pokazać jaki wpływ niesie za sobą współpraca z instytucjami rządowymi i NGOs. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, krajowym i ogólnoświatowym wymaga wypracowania wspólnego podejścia. Dzięki niemu nasze wysiłki zwiększą możliwości stworzenia programu, który umożliwi zmiany, ograniczy szkodliwe spożycie alkoholu oraz przyspieszy realizację celów w obszarze zrównoważonego rozwoju”

Do najważniejszych osiągnięć Zobowiązań Producentów zaliczamy:

Zmniejszenie spożycia alkoholu przez nieletnich

- w latach 2015-2017 dzięki bezpośrednim interakcjom udało się dotrzeć do 6 mln nieletnich osób

- 3 mln influencerów zwróciło się do konsumentów z bezpośrednim przekazem w latach 2015-2017

- Za pośrednictwem mediów społecznościowych udało się dotrzeć do ponad pół miliarda osób (546 mln) w latach 2014-2017

Ograniczenie przypadków prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu

- W latach 2014-2017 członkowie zrealizowali średnio 347 programów profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie praktyce prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu

- Programy zapobiegające prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu oraz programy pilotażowe działały w 76% krajów, w których członkowie prowadzili działalność komercyjną w 2017 roku.

Wzmocnienie marketingowych kodów praktyk

- 97% umów zawartych przez naszych członków z agencjami reklamowymi w 2017 r. zawierało zapis, że muszą one przestrzegać odpowiedzialnych kodeksów reklamy

- Wprowadzono możliwość udziału podmiotów spoza branży w istniejących procesach samoregulacji w 53 krajach, w których prowadzona jest działalność komercyjna w latach 2014-2017.

Dostarczanie konsumentom informacji i innowacyjnych produktów

- 85% produktów czterech sygnatariuszy raportujących, wg metody ilościowej posiadało symbole lub ostrzeżenia przed szkodliwym spożyciem alkoholu w 2017 roku

- 59% produktów siedmiu sygnatariuszy raportujących wg marek posiadało symbole lub ostrzeżenia przed szkodliwym spożyciem alkoholu w 2017 roku.

Współpraca z branżą detaliczną

- W latach 2014-2017 na rynku funkcjonowały średnio 224 lokalne inicjatywy w obszarze odpowiedzialnego handlu detalicznego

- W latach 2014-2017 odnotowano 66% wzrost liczby lokalnych inicjatyw w obszarze odpowiedzialnego handlu detalicznego

Przykładowe inicjatywy opisane w raporcie:

Działania skierowane przeciwko prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu w Australii i Nowej Zelandii

„DrinkWise Australia” prowadzi innowacyjne kampanie na rzecz zapobiegania prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu i jest finansowana przez australijskich producentów alkoholu. W 2017 r. organizacja nawiązała współpracę z firmą Uber w celu zniechęcenia fanów wyścigów konnych do jazdy pod wpływem alkoholu. DrinkWise Austraalia zorganizowała strefę "DrinkWise UberZONE" podczas zawodów Melbourne Cup Carnival, gdzie każdy z uczestników imprezy mógł liczyć na bezpieczny transport do domu. Strefa UberZONE promowała komunikaty DrinkWise Australia i Ubera o bezpiecznym podróżowaniu, a także odpowiedzialnym spożyciu alkoholu, serwując darmową wodę uczestnikom oczekującym na podróż do domu.

Odpowiedzialna polityka marketingowa wyrobów alkoholowych w Kambodży

Asia Pacific International Wine and Spirits Alliance (APIWSA) wraz z Ministrem Informacji Khieu Kanharith’em podpisali w lutym 2017 r. dokument zatytułowany "Cambodia Responsible Alcohol Marketing and Communication Code of Conduct" (Kodeks Zasad Odpowiedzialnego Marketingu Wyrobów Alkoholowych i Komunikacji), który określa zasady mające zastosowanie do marketingu alkoholu i stanowi zbiór wspólnych norm popieranych przez głównych międzynarodowych producentów alkoholu, takich jak oświadczenia dotyczące zawartości alkoholu, szkodliwego spożywania i niekierowania reklam do osób poniżej 18 roku życia.

Udoskonalenie praktyki badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w Namibi

We współpracy z Self-Regulating Alcohol Industry Forum (SAIF), w latach 2015-2017, opracowano program "Jazda pod wpływem alkoholu", którego celem było zmniejszenie liczby osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu poprzez zamieszczanie publicznych komunikatów edukacyjnych oraz udoskonalone przepisy wykonawcze i metody wykrywania.

W okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. policjanci z tzw. drogówki przebadali ponad 153 000 kierowców. Stwierdzono, że 1% badanych spożywało wcześniej alkohol. Intensywne działania policji zniechęciły kierowców do picia alkoholu, a odsetek wszystkich kierowców aresztowanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym spadł z 6,8% w 2016 roku do 0,5% w 2017 roku.

Łotwa. Czy sprzedałbyś alkohol swojemu dziecku?

Łotewskie Stowarzyszenie Przemysłu Alkoholowego (LANA) rozpoczęło w 2016 i 2017 roku kampanie z udziałem nieletnich wolontariuszy. Działania uświadamiające i testowo-zakupowe miały na celu zwrócenie uwagi na problem sprzedaży alkoholu nieletnim. LANA nawiązała współpracę z Łotewskim Stowarzyszeniem Hoteli i Restauracji (AHRL), Łotewskim Stowarzyszeniem Handlowców, Łotewskim Stowarzyszeniem Detalistów Żywności (LPTA) oraz Łotewskim Stowarzyszeniem Medycznym w celu realizacji ponad 40 wspólnych inicjatyw z detalistami. Poproszono sprzedawców, by wyobrazili sobie konsekwencje sprzedaży alkoholu własnemu dziecku i przypomniano im, że należy zawsze poprosić o dowód tożsamości.

W 2017 r. materiały kampanii były wywieszone przy ok. 1250 kasach w placówkach handlu detalicznego, a do inicjatywy dołączyło także około 400 hoteli, kawiarni i restauracji. Kampania była obecna w telewizji, radiu i Internecie docierając potencjalnie do średnio 2 milionów osób. Po zakończeniu kampanii 90% chłopców i nieco ponad 65% dziewcząt przestało kupować alkohol bez okazania dowodu tożsamości.

11 sygnatariuszy „Zobowiązań producentów piwa, wina i napojów spirytusowych do ograniczenia szkodliwego spożywania alkoholu” to: Anheuser-Busch InBev, Asahi Group Holdings, Bacardi, Beam Suntory, Brown-Forman Corporation, Carlsberg, Diageo, HEINEKEN, Kirin Holdings Company, Molson Coors i Pernod Ricard.

Zobowiązania producentów:

- Ograniczenie spożycia alkoholu wśród osób nieletnich

- Wzmocnienie i zwiększenie zasięgu oddziaływania marketingowych kodeksów praktyk

- Dostarczanie konsumentom informacji i odpowiedzialnych, innowacyjnych produktów

- Ograniczenie zjawiska prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu

- Uzyskanie wsparcia ze strony sprzedawców detalicznych w działaniach mających na celu ograniczenie szkodliwego spożywania alkoholu

The International Alliance for Responsible Drinking (IARD) jest organizacją non-profit, której celem jest przeciwdziałanie szkodliwemu spożywaniu alkoholu na całym świecie i promowanie odpowiedzialnego spożywania alkoholu wśród tych, którzy decydują się na jego picie. Organizacja IARD jest wspierana przez firmy członkowskie ze wszystkich sektorów regulowanej branży alkoholowej: producentów piwa, wina i napojów spirytusowych w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest udział w rozwiązywaniu problemu szkodliwego spożycia alkoholu.

Share this