Kontakt

Wyborowa S.A.

 

Biuro w Warszawie

Tel.: +48 (22) 222 38 00
Fax: +48 (22) 222 38 01
recepcja@pernod-ricard.com
Złota 59, 00-120 Warszawa

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000034442
NIP: 777-00-03-038
nr rej BDO: 000033529
Kapitał zakładowy: 299.510.000 PLN (wpłacony w całości)         

 

Reklamacje

reklamacje@pernod-ricard.com

Szkolenia produktowe

wyborowa.szkolenia@pernod-ricard.com        

 

Kariera i rekrutacja

wyborowa.rekrutacja@pernod-ricard.com

    

Kontakt dla mediów

wyborowa.media@pernod-ricard.com

B2B

wyborowa.b2b@pernod-ricard.com