Etyka w marketingu

 
Promowanie produktów alkoholowych pociąga za sobą odpowiedzialność, w związku z czym opieramy swoje działania o wewnętrzne oraz branżowe kodeksy etycznego marketingu. W 2007 roku Grupa Pernod Ricard stworzyła wewnętrzny Kodeks Przekazów Marketingowych, który szczegółowo określa zasady komunikacji na temat alkoholu. Dokument ten obowiązuje wszystkie spółki Grupy oraz wszystkich partnerów zewnętrznych. Dodatkowo, w ramach Grupy Pernod Ricard istnieje również instytucja Wewnętrznego Panelu Kontrolnego Pernod Ricard, którego rolą jest opiniowanie i akceptacja działań marketingowych produktów Grupy.
 
Lokalnie, Wyborowa Pernod Ricard współtworzyła i podpisała kodeks branżowy Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, który określa zasady komunikacji marketingowej dla branży spirytusowej w Polsce.

 

Kodeks Przekazów Marketingowych Pernod Ricard w szczególności zabrania:

 •  Zachęcania do nadmiernej i/lub nieodpowiedzialnej konsumpcji
 •  Łączenia spożywania alkoholu z prowadzeniem pojazdów maszynowych
 •  Kierowania przekazów marketingowych do osób nieletnich
 •  Pokazywania nieletnich w przekazach marketingowych
 •  Wyśmiewania się z umiaru w spożyciu alkoholu albo z abstynencji
 •  Łączenia spożywania alkoholu z brutalnym, agresywnym albo aspołecznym zachowaniem
 •  Sugerowania korzyści zdrowotnych związanych z piciem alkoholu
 •  Utajania natury albo siły alkoholu
 •  Utrwalania mitów związanych z alkoholem
 •  Łączenia spożywania alkoholu ze zwiększeniem możliwości intelektualnych, psychicznych, fizycznych czy sportowych
 •  Obrażania ludzkiej godności (męskiej/damskiej godności)
 •  Łączenia spożycia alkoholu z sukcesem towarzyskim i większą atrakcyjnością fizyczną
 •  Łączenia alkoholu ze sprawnością seksualną

 

Konsument znajduje się w centrum strategii biznesowej naszej firmy i uznajemy jego pełne prawo do rzetelnej, transparentnej informacji.

 •  „Korzystaj z alkoholu odpowiedzialnie” - Dzięki oznaczeniom na opakowaniach naszych produktów przekazujemy konsumentom wiedzę o produkcie i zasadach jego spożywania. Zasady te promowane są m.in. poprzez stronę www.wise-drinking.com , a także oznaczenia przestrzegające przed spożywaniem alkoholu przez kobiety w ciąży.
 •  Informacja o wartościach odżywczych - Konsumenci w coraz większym stopniu interesują się danymi o wartościach odżywczych spożywanych napojów. Dlatego poprzez informację na naszych opakowaniach oraz strony internetowe poszczególnych marek dajemy możliwość sprawdzenia tych danych dla każdego ze sprzedawanych przez nas produktów.

 

Materiały do pobrania
Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych ZP PPS

Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych ZP PPS jest zapewnieniem, że działania marketingowe nie będą w jakikolwiek sposób zachęcać do nieodpowiedzialnej konsumpcji lub nadużywania alkoholu. Jest to wspólne zobowiązanie przedstawicieli branży alkoholowej, zrzeszonych w ZP PPS.

Kodeks Przekazów Marketingowych Pernod Ricard

Kodeks Przekazów Marketingowych zobowiązuje nas do przestrzegania etycznych standardów w działalności marketingowej, komunikacji internetowej, aktywności promocyjnej i sponsoringu.